Förtur ges fackligt engagerade läkare. Medlemskap i Stockholms läkarförening är ett krav. Sökanden kan beviljas bidrag om maximalt 20 000 kronor. Till egenhändigt skriven ansökan ska bifogas handlingar som sökanden önskar åberopa, samt en preliminär budget.

Ansökan skickas till ninni.hackzell@slf.se eller anna.edvinsson@slf.se alternativt till Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm, senast den 30 april 2023.