Forsknings- och utvecklingsprojekt med ovan nämnda syfte med utgångspunkt från medicinska, omvårdnads eller pedagogiska frågeställningar efterfrågas.

Vid ansökan bör särskild vikt läggas vid genomförbarhet och beständighet. Sökande bör vara HLR-instruktör.

Ansök från den 1 april 2023 till den 15 maj 2023 via stiftelsens digitala ansökningssystem på www.stiftelsenhlr.se. Frågor gällande ansökan besvaras av: SEB stiftelsesupport på telefon: 031–622516 (tisdagar 12–15.)