Ansökningsperioden är öppen under perioden 16 augusti–15 september 2023. Maximalt belopp som du kan ansöka om för ditt projekt är 500 000 kronor och ansökan får endast omfatta ett år. 

En förutsättning för att ansökan ska behandlas är att huvudsökanden har kontrakt på förordnande som sträcker sig under hela 2024. De kriterier som bedöms är bland annat forskningsprojektets originalitet, vetenskaplig skicklighet, relevans till cancer och/eller allergi och genomförbarhet. Cancer- och allergifondens forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök.

Mer information finns på cancerochallergifonden.se