Ansök senast den 1 oktober 2023.

Mer information på http://www.varkstaden.se/pdf_filer/ansokan.pdf eller kontakta Gunilla Brattberg, tel. 0705696789, e-post: gunilla.brattberg@varkstaden.se.