Bernard Lown. Foto: Lown institute

Bernard Lown föddes i Litauen i en judisk familj som emigrerade till USA 1938 under andra världskriget. Han studerade medicin vid Johns Hopkins School of Medicine och specialiserade sig i kardiologi på Harvards Brigham Hospital under handledning av den kände kardiologen Samuel A Levine.

Lown var en gigant bland läkare och inte minst kardiologer. Han uppfann DC-defibrillatorn och synkroniserad elektrokonvertering genom studier av den vulnerabla repolarisationsfasen i myocyternas aktionspotential. Det revolutionerade både kardiologin och toraxkirurgin och möjliggjorde säkrare öppen hjärtkirurgi, mera framgångsrik postinfarktvård och behandling av förmaksflimmer samt banade väg för inopererade defibrillatorer. Han utforskade lidokains antiarytmiska egenskaper, digoxinets toxicitet vid kaliumrubbningar samt var en tidig förkämpe för hjärtintensivavdelningar och tidig mobilisering av hjärtinfarktspatienter.

Lown hade också ett mycket stort samhällsengagemang och såg läkarens uppgift att värna om befolkningens hälsa. Redan 1961 skrev han en artikel i New England Journal of Medicine där han visade vilka medicinska konsekvenser ett kärnvapenkrig skulle föra med sig. Han grundade International Physicians for the Prevention of Nuclear War efter att på en konferens i Indien träffat Brezjnevs livmedikus Yevgeniy Chazov i en hiss och diskuterat hur omhändertagandet av hjärtpatienter i grunden var av lika stort intresse för läkare oavsett politiskt system. 1985 fick organisationen Nobels fredspris. Han arbetade också oförtröttligt mot övermedikalisering som hotade att skada patienter och bidra till ojämlik fördelning och slöseri av resurser. Han grundade organisationen Satellife som använde en lågt orbiterande kommunikationssatellit för online-utbildning och kunskapsutbyte som nådde afrikanska och asiatiska kollegor, och Procor, en global e-post- och nätverkstjänst som stöd och uppdaterad kunskapskälla för kardiovaskulär sjukvård i delar av världen där detta var en bristvara.

Lown författade 2 böcker och över 400 vetenskapliga artiklar. Han var djupt engagerad i mötet mellan patienten och läkaren och beskriver detta i all tydlighet i boken »The Lost Art of Healing«. Här behandlar han det högst aktuella dilemmat med den tekniska utvecklingen inom medicinen som leder till behandlingsframgångar, men också bidrar till att skapa mera distans mellan läkaren och patienten och på så sätt underminerar läkekonsten. Han var en inspirationskälla till en kader av läkare som gick i hans lära på grund av hans människosyn, skarpa kliniska begåvning och entusiasm. Förutom Physicians for Social Responsibility och International Physicians for the Prevention of Nuclear War grundade han The Lown Institute och Right Care Alliance som fortsätter att driva frågor såsom rättvis och säker sjukvård.