Hans Belfrage, Lund, läkare och medicine doktor, har avlidit i en ålder av 57 år. Han sörjs närmast av barnen Esaias, Isac och Judith, hustrun Annica och systern Ninna.

Ur led är tiden när man tvingas säga adjö till en vän som Hans. Hans död var lika väntad som obegriplig. Han var en unik och vacker själ, som ett guldkorn i hjärtat. En människa kan beskrivas utifrån olika perspektiv. I Hans fall är de osedvanligt många. Läkaren, forskaren, familjemannen, vännen, tennisspelaren, fiskaren, triatleten, konstnären. Ändå är det något som saknas. Helheten i Hans fall var så mycket större än summan av delarna. Hans oerhörda joie-de-vivre överglänste alla andra.

Hans drivkraft och målinriktning gick som en röd tråd i hans läkargärning. Då tumören tvingade honom att byta inriktning från kirurgi och akutmedicin, gjorde det honom till en erfaren, allsidig och duktig allmänläkare. Var Hans än verkade var mottot att varje patient skulle känna sig unik och omhändertagen. Även som kollega var man omhändertagen av Hans, som alltid lockade till skratt.

Redan av sjukdom påverkad genomförde Hans maraton i Stockholm, Berlin och New York, och två triathlon, naturligtvis fulla Ironman. Insatsen var verkligen enormt imponerande. Sent i sitt allt för korta liv upptäckte Hans akvarellmåleri, och där andra försiktigt trevar sig fram i målandets uttrycksformer, höll Hans i september 2020 en stor välbesökt vernissage.

En duktig och uppskattad kollega har gått ur tiden, saknaden är stor.