Lars Wilhelmsen när han blev jubeldoktor 2018. Foto: Kerstin Landin-Wilhelmsen

Lars disputerade 1968 med avhandlingen »Lung mechanics in rheumatic valvular disease«. Lars och medarbetare startade sektionen för preventiv kardiologi och hjärtinfarktmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, och han har handlett drygt 20 doktorander. Forskningen har bestått i att definiera naturalförlopp samt riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke i befolkningen inklusive förändringar över tid i riskfaktorer bland män och kvinnor. Den primärpreventiva studien som innefattade 30 000 män var på 1970-talet den första stora studien i världen på effekten av primärprevention i den allmänna befolkningen. Lars var också internationellt ledande i WHO:s MONICA-studier över hela världen. Han var också med och startade studien »1913 års män« på 1960-talet, en av de första populationsstudierna i världen. Dessa män följdes från 50 års ålder under hela livet och när de kvarvarande männen fyllt 100 år åkte Lars hem till dem för fysikalisk undersökning, provtagning och frågeformulär, vilket resulterade i publikationen: »Men born in 1913 followed to age 100« (Wilhelmsen L, et al; 2015). Lars var verksam in i det sista och hans sista publikation, baserad på arbets-EKG utfört 1967 av 1913 års män, publicerades i Journal of Hypertension några månader efter hans död. Att en forskare följer sin studiepopulation i över 50 år torde vara världsunikt. Totalt har Lars forskning resulterat i cirka 600 vetenskapliga publikationer, varav många i högt ansedda vetenskapliga tidskrifter.

Lars var förutom en internationellt mycket ansedd forskare även klinikchef i 17 år för en av landets största medicinkliniker på Östra sjukhuset. Som läkare och chef var Lars mycket engagerad och såg alltid till människans och patientens bästa. Han var en nestor i att vässa frågeställningarna och driva svaren tålmodigt och systematiskt så långt som möjligt under alla år. Lars var en pedagog med gott ledarskap. Han hade en positiv livssyn och var en musik- och konstälskande estet.

Efter pensionering från sjukhustjänst har Lars fortsatt sin vetenskapliga aktivitet fullt ut fram tills att han avled. Lars blev jubeldoktor 2018 (50 år sedan disputationen) och deltog i doktorspromotionen på Svenska mässan. Rektor honorerade då särskilt Lars Wilhelmsens studie av 100-åringarna.

Lars avled stilla med sin älskade Kerstin vid sin sida. Vi som har haft förmånen att arbeta med Lars är mycket tacksamma för åren tillsammans och över att ha skolats in i den vetenskapliga världen av honom.