Ulrik växte upp i Karlskrona. Vid 18 års ålder reste han till Australien för studier. Detta år präglade honom starkt och lade grunden till livslång vänskap och ett stort internationellt och globalt engagemang. Han genomförde sina studier vid Karolinska institutet där han gjorde sig känd genom sin ödmjuka, ambitiösa och hängivna framtoning. Han fanns alltid till hands för omgivningen med sin omtanke, öppenhet och sitt glada skratt.

Ulrik fördjupade sitt intresse för global hälsa. Han arbetade i Medicinska föreningens Moçambiquegrupp, ett internationellt studentsamarbetsprojekt, och verkade i Burundi under den pågående ebolaepidemin. Åter i Sverige hade han alltid dörren öppen för internationella studenter som kände sig välkomna av hans inkluderande sätt.

Han fick stipendium för studier vid Mayo Clinic Minnesota och Toronto General Hospital, vilket vidgade hans vyer, medicinska kompetens och internationella bekantskapskrets. Vistelsen blev utöver hård medicinsk träning även fylld av äventyr.

Under det sista studieåret arbetade Ulrik som läkare i Norge där han träffade sitt livs kärlek och blivande hustru Kirsti. Efter allmäntjänstgöring i Stockholm flyttade de till Trollhättan där Ulrik gjorde sin specialistutbildning i barnmedicin med inriktning på de allra minsta barnen, vilket varit hans mål redan tidigt i studierna.

Ulrik återvände 2010 till Karlskrona för en överläkartjänst på Blekingesjukhuset. Med stor energi och arbetsglädje drev och utvecklade han här neonatologin. Genom sitt stora kontaktnät och nationella uppdrag kom han att betyda mycket för specialiteten långt utanför Blekinges gränser. Noggrann, omsorgsfull och empatisk fanns han alltid närvarande för de tidigt födda barnen och deras föräldrar. Han var en stor trygghet för kollegor och personal.

Ulriks engagemang i arbetet gav honom stor glädje, men den största lyckan var livet med familjen. Alldeles nära föräldrahemmet hade han skapat sitt eget paradis vid havet som han älskade. Där tog han sitt morgondopp innan han leende vinkade från cykeln till barn och grannar. Ulriks klokhet, värme och människokärlek berörde alla som mötte honom. Världen har mist en verkligt god människa.