Efter gymnasiet och militärtjänst flyttade Bosse till Uppsala för läkarstudier. Här deltog han med liv och lust i studentlivet, var ofta primus motor för kreativa upptåg på Studentvägen. Redan under studietiden kom Bosse i kontakt med kliniken för onkologi på Akademiska sjukhuset där han påbörjade sin specialist- och forskarutbildning. I Bosses avhandling från 1995 ingår en av de första studierna där artificiell intelligens användes för stråldosplanering. Den kreativa och dynamiska samarbetsmiljön mellan onkologkliniken och företag i Uppsala var perfekt för Bosse. Parallellt intresserade han sig för utvärdering av behandlingarna och sambandet mellan dosfördelning av strålbehandling och biverkningar. Han började arbeta med ett nytt system för positionering av cancertumörer med hjälp av elektromagnetiska fält som resulterat i många patent och ett börsnoterat bolag som startades på Chalmers Innovation i Göteborg 2003. Systemet är i dag ett av två i världen som används för att kunna genomföra fyrdimensionell radioterapi på en traditionell strålbehandlingsutrustning.

Bosses stora omsorg om patienter gjorde att han identifierade och utvecklade ett antal medicintekniska innovationer och läkemedelsinnovationer. Bosse var innovatör till läkemedelsbehandling av genombrottssmärta och lokal hormonbehandling direkt i prostatakörteln. Ett annat bra exempel på »bedside-research« är det analytiska system baserat på spektroskopisk teknik som Bosse var initiativtagare till. Den patenterade tekniken möjliggör att intravenösa cellgiftsbehandlingar enkelt kan kontrolleras avseende rätt dos innan behandlingen startar. Med stöd av Bosse omsattes innovationen till en kommersiell produkt som nu är etablerad på världsmarknaden. Resultatet av Bosses forskargärning över mer än tre decennier har lett fram till nya och förbättrade behandlingar av prostatacancerpatienter.

Bosse omsatte sina innovativa idéer till nyttiga produkter för patienter, och med sitt stora tekniska intresse och medicinska kunskaper skapade han en egen nisch. I dag är nyttogörande av akademisk forskning en ledstjärna för politiker, finansiärer och näringsliv. Bosse insåg och jobbade enligt den strategin långt innan den blev den etablerade och primära måttstocken av forskningsframgång och nytta. Örebro universitet var framsynta och utnämnde Bosse till professor i medicinsk vetenskap 2018.

Vi är många som har upplevt stimulansen av att umgås och jobba med Bosse. Han var också en stor sällskapsmänniska, god talare och mycket humoristisk. Samtal med honom tenderade att bli långa, var ibland en utmaning att följa, men alltid intressanta. Bosse var en god kamrat och delade generöst med sig av kunskaper, mänsklig värme, omsorg och skarpa iakttagelser i privatliv och yrkesliv. Bosse bortgång efterlämnar flera tomrum och han är saknad och sörjs av många livslånga vänner.