Efter avlagd läkarexamen i Uppsala rörde Lasses tidiga ambition barnmedicin och i synnerhet vården av nyfödda. Han lockades dock till Örebro i mitten på 70-talet och utbildade sig till anestesi- och intensivvårdsläkare. Lasses intresse kom främst att bli intensivvård och han blev känd som utomordentligt skicklig inom detta område. Han var kolossalt omtyckt av patienter och deras anhöriga liksom av sina arbetskamrater.
Lasses karaktär väjde inte för de etiskt svåra frågor som uppstår inom intensivvård. Engagemanget ledde till forskning och förändringsarbete inom etik och sjukvård, i synnerhet på nationell nivå, men även lokalt i Örebro. Lasses arbete har givit avtryck i riktlinjer och påverkat de regelverk, lagrum och författningar som saknades dessförinnan men som nu leder arbetssätt och tänkande i dessa frågor.
Lasses alltmer ökade kunskap inom olika forskningsfält gjorde honom efterfrågad som handledare, fakultetsopponent, föreläsare och med uppdrag i ett flertal större utredningar. Han var under många år projektledare inom CAMTÖ (Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro) som kritisk granskare av vetenskaplig litteratur. Under en period med, för dåvarande landstinget, ekonomiskt svåra utmaningar var han verksamhetschef för sin klinik.
Med tydlig och väl grundad kritik var han dock inte alltid bekväm i sina analyser. Makthavare och politiker fick inte sällan huka för hans välformulerade argument och vassa penna när bristande funktioner inom organisationer och hindrande hierarkier synades.

Lasses person och karaktär skapade alltid ett gott och öppet samtalsklimat. Som den goda lyssnare han var parat med att han var noggrann och påläst blev han en uppskattad och betydelsefull arbetskamrat inom sjukvårdens alla yrkeskategorier.

Vi, ett gäng narkos- och intensivvårdsläkare, växte ihop på dåvarande Regionsjukhuset som utvecklades till Universitetssjukhuset i Örebro. Lasses vetgirighet, hans mod att våga nytt och en envishet att inte ge upp kombinerat med ödmjukhet och en härlig humor präglade vår samvaro. Under en period av mer än 40 år fick vi förmånen att känna Lasse i arbetet, men också på fritiden som den duktiga skidåkare och seglare han var.

Lasse var ett föredöme som människa och läkare.