Elisabeth växte upp i Stockholm med föräldrar och två syskon och visste tidigt att läkaryrket var hennes. Utöver gott läshuvud hade hon en enastående musikalisk talang och blev under åren vid Karolinska institutet en av damspexet Flix starkast lysande stjärnor. Även som ST-läkare på kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus fortsatte hon att förgylla festerna med bejublade specialskrivna sångnummer. Trots avbrott för behandling av bröstcancern 2014 firade hon sin specialistexamen i gynekologi och obstetrik 2018. Hennes fina kirurgiska handlag födde tankar på en karriär inom gynekologisk tumörkirurgi när beskedet om sjukdomsrecidiv kom våren 2019. I stället ägnade hon arbetet åt specialistutbildning i rollen som ST-studierektor, något hon var skräddarsydd för med sitt tålmodiga strukturerade sinnelag, sin kliniska skicklighet, omtanken om yngre kollegor och en genuin övertygelse om utbildningens centrala roll för vårdens kvalitet.

Elisabeth såg på tillvaron och människorna omkring sig med en kärleksfullt analyserande blick, vilket gav henne en trygghet och varm klokskap som hon delade generöst med sina nära, sina arbetskollegor och sina patienter. Det viktigaste i livet var barnen och kärleken till dem visste inga gränser. Livsglädjen, hoppet och framtidstron övergav henne aldrig och hon levde fullt ut tills hon tog sina sista andetag med familjen tätt intill sig.