Astrids liv var fullt av insatser och aktiviteter på många plan – här vill vi lyfta fram hennes betydelse för barnsjukvården i Jönköpings län. Efter uppväxt i södra Afrika kom hon som trettonåring till Sverige för skolgång. Efter medicinstudier i Uppsala fick Astrid erbjudande att börja på Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus. Med maken och tre barn flyttade hon till Jönköping 1958, och skaffade sig färdig barnspecialistkompetens. Hon var biträdande överläkare tills hon utsågs till barnklinikens tredje chef 1972 en roll hon hade fram till sin pensionering 1988.

Under de 16 år Astrid ledde kliniken var såväl barnsjukvårdens innehåll som organisation stadd i ständig och oerhört dynamisk utveckling. Astrid blev närmast barnkliniken personifierad genom sitt sätt att vara och agera.

Astrid visade aldrig sinande, närmast visionära och outtröttliga ambitioner, såväl för egen del som för allt runt omkring henne. Hon lyckades skapa en atmosfär och en utvecklingsmiljö som bar både medarbetarna och verksamheten framåt i en hastighet som lyfte kliniken till en förebild för hela Sverige. Hon ledde en barnsjukvård med begränsade möjligheter och relativt snäva, medicinska perspektiv fram till en modern, profilerad och specialiserad verksamhet med helhetssyn på barnets perspektiv. Hon arbetade för att skapa kapacitet att hjälpa sjuka barn i Jönköpings län på bästa möjliga sätt. Den drivkraften och engagemanget hade Astrid och för det ska vi alla, barnen som behövde vård och deras familjer, medarbetarna samt sjukvården som helhet, hedra henne och vara ödmjukt tacksamma inför.

Astrid skapade och vårdade personliga relationer med medarbetare på ett naturligt och självklart sätt, och vi som kom att få förmånen att leda verksamheten i nästa generation bär alla starka personliga och känslomässiga band och minnesbilder av Astrid djupt inom oss – för livet.