Foto: Realhearts

Göran växte upp i Göteborg som äldst av 4 syskon. 1959 flyttade familjen till Stockholm och Göran fick snabbt nya kamrater i Södra Latin. Efter medicinstudier vid Karolinska institutet påbörjade han sin specialistutbildning i kirurgi på Serafimerlasarettet. Göran blev specialist 1975 och disputerade 1979 med en omfattande och ofta citerad avhandling om Crohns sjukdom. När Serafen stängde 1980 fortsatte Göran sin kirurgiska inriktning på Huddinge sjukhus och var pådrivande för ett nära samarbete mellan kirurgiska och medicinska gastroenterologer. Under en period som verksamhetschef i Jönköping (1984–1986) deltog han i planeringen av Länssjukhuset Ryhov. Innan det invigdes återvände han till Stockholm, delvis på grund av att han ansåg att landstingsledningen inte såg alla möjligheter med det nya sjukhuset.

Åter på Huddinge universitetssjukhus deltog han i bildandet av en gastroenterologisk klinik gemensam för medicinare och kirurger, för vilken han senare blev verksamhetschef. Han handledde flera doktorander, men avstod från en fortsatt akademisk karriär för att ha tid för sina breda internationella intressen som arrangemang av internationella mag–tarmkonferenser, konsultjobb för Världsbanken i sjukvårdsfrågor m m. Efter att ha lämnat Huddinge engagerade han sig i Scandinavian Care, som arbetade med att utveckla cancercentrum i Sydamerika och Afrika. Göran var nästan alltid på resande fot och alltid med ett lätt bagage. Han var också intresserad av medicin-teknologisk utveckling, till exempel förbättring av cellgifters effekt med så kallad elektroporation, och senast det artificiella hjärtat, som utvecklats av Realhearts, där han var en aktiv styrelseordförande.

Göran var en drivande, ofta pådrivande person. Som ledare och chef tvekade han aldrig att säga sin mening även om den var inopportun och inte alltid sågs med blida ögon av högsta ledningen. Göran gillade inte den planekonomiska styrningen av sjukvården, och var aktiv, tillsammans med främst Kaj Essinger, för införandet av DRG-systemet, som kom att medföra en betydande produktionsökning av sjukvård särskilt i Stockholm. Göran spelade gärna schack och den analytiska förmågan tillämpade han även på sjukvården, vilket gjorde att omgivningen inte alltid kunde hänga med. Detta hindrade inte ett varmt och innerligt förhållande till familjen, många vänner och medarbetare.