Med sitt briljanta intellekt, sin entusiasm och breda medicinska kunnande var Bertel unik, respekterad och beundrad för sina kliniska och akademiska insatser i Sverige, Förenade Arabemiraten och Kanada. Bertel hade fem specialiteter, men var främst klinisk kemist. Han föddes 1938 i Norrköping och avled den 14 februari 2022 i Vancouver med hustru professor Margareta Telenius-Berg och familj vid sin sida.

Som gymnasist anförtroddes Bertel med nycklarna till kemisalarna för att övervaka andra elevers laborerande på lördagarna, så att de inte sprängde Norrköpings läroverk i luften. Som Fältbiologernas och Svensk ornitologisk förenings yngste medlem följde han med på exkursioner. Bertel, 18 år, översatte 2 biologiböcker från danskan och anpassade dem till svenska förhållanden; den ena av böckerna var »Vad jag finner i sjö och å«, sista upplagan 1991. 1956 stod Bertel på Expressens löpsedlar som »Sveriges bästa student« med 7 stora A. På Kungafondens stipendium studerade han historia och litteratur vid Edinburghs universitet. Som assistent på anatomen i Lund mikroskoperade Bertel dagarna igenom. Andra nöjde sig med anatomin. De patologiska kunskaperna använde han i tusentals finnålsbiopsier, vilket möjliggjorde att patienten kunde behandlas tidigare. Bertel blev professor och chef för patologen på United Arab Emirates University.

På rond med medicinarna grundlade Bertel sitt rykte som »clinical trouble shooter« på basen av brett kliniskt kunnande. Hans entusiasm gjorde honom till uppskattad föreläsare, inbjuden till 10 discipliner som klinisk kemist. Han publicerade 150 artiklar, 26 där han var först i världen, och upptäckte 4 sjukdomar. Bertel introducerade cyklisk cytostatikabehandling vid akut leukemi i Sverige. Tillsammans med en ingenjör uppfann han automatisk differentialräknare av vita blodkroppar. Han uppfann också vakuumtuben för sänka. Bertel tänkte utanför boxen och införde benmärgsprov från höftbenskammen, vilket gav rikligare utbyte jämfört med sternalpunktat.

Bertel kunde få människor att samarbeta för att etablera referensvärden i klinisk kemi, få sjukhus och primärvård att samarbeta eller få många discipliner att anordna internationella konferenser.

Bertel var mest stolt över sin insats som ledare för den svenska gisslan i Bagdad under Saddam Husseins styre vid Kuwaitkriget 1990. Tusentals utlänningar med 150 svenskar blev krigsfångar från augusti till december det året. Bertel fick presentera sitt »A Comprehensive Health Program for Hostage Fatigue« för andra ambassader, och han blev den internationella gisslans läkare. Bertel var en av tre förhandlare för den svenska gisslan och blev debriefad av den svenska militären när han kom hem. Då stod Bertel åter på Expressens löpsedlar. Ett par veckor därefter bombade de allierade Bagdad i januari 1991, vilket blev början på det blodiga Irakkriget.

Bertel Berg pensionerade sig i Kanada. Ända upp i 80-årsåldern var han lärare och mentor i medicin vid University of British Columbia. Tillsammans med hustrun bedrev Bertel hästavel på deras hästgårdar i Sverige och Kanada.