Joep värnade alltid om en god hälsa för befolkningen. Han utbildade sig till läkare 1964–1971 i Utrecht, Holland. Efter tjänstgöring i Holland och Afrika kom han till Sverige 1976, erhöll svensk läkarlegitimation 1978 och blev specialist i internmedicin 1980. Åren 1978–2011 var han verksam vid Oskarshamns sjukhus, senare som klinikchef och chefläkare. Joep disputerade om hjärtrehabilitering vid Linköpings universitet 1989 och blev docent 1994. Han var chef för dåvarande Landstinget i Kalmar läns Folkhälsocentrum och forskningskommitté.

En ledstjärna i hans gärning var att förbättra livsstilen hos befolkningen med goda matvanor, rökfrihet och motion. Han levde som han lärde med rodd på elitnivå och alltid frukt i väskan. Utöver hans uppskattade föreläsningar var han engagerad i undervisningen av läkare under grundutbildning och vidareutbildning, bland annat inom läkemedelskunskap och vetenskapsmetodik.

Joep hade ett vinnande och charmerande sätt, som kom väl till pass såväl för doktorander som i betygsnämnder eller som opponent. Han brukade lugna auditoriet avseende skarpa frågor med att »det ingår i den akademiska ritualen«.

Efter sin professur 2006 drev Joep ämnet hälsovetenskap inom Linnéuniversitetet. Han var engagerad i digitalt stöd i vården vid eHälsoinstitutet. Han utvecklade Heartscore, som är ett schema för olika riskfaktorer för hjärtsjukdom. In i det sista var Joep engagerad med föredrag via det digitala Zoom innan den snabbt förlöpande sjukdomen ändade hans liv alldeles för tidigt.

Joep var alltid beredd att ställa upp i stort och smått. Han tog alla frågor på allvar men ville få dem snabbt åtgärdade. På det sättet kunde han vara effektiv och få mycket gjort. I hans gedigna publikationslista finns den senaste publikationen från i år. Han var redaktör för European Journal of Preventive Cardiology 2006–2014 och han var drivande i det förebyggande arbetet på Europanivå.

Vi kommer att sakna Joeps smittande engagemang och sänder våra tankar till hans familj.