»Jag har haft Peter Sjögren som läkare

Alla vi som arbetar på Borgholms och Löttorps hälsocentraler har fått höra detta från våra äldre patienter. Att ha haft Peter som läkare är liksom en merit. Det innebär att man vetat vad »God och nära vård« har inneburit, långt innan begreppet myntades; att man har haft en personlig namngiven fast läkare som i alla lägen tagit ett helhetsansvar för sin patient; att man helt enkelt varit trygg i vården.

»Jag har jobbat med Peter Sjögren!«

Alla vi som gjort det vet att också det är en merit och framför allt en ständig tillgång. Peter var utomordentligt kompetent, både praktiskt och teoretiskt. Han arbetade dessutom alltid systematiskt och lämnade aldrig något ogjort. Han visste att det var viktigt med trygghet inte bara för patienten utan också för alla arbetskamrater, yngre och äldre, i alla yrkesgrupper.

Efter pensionering från sin ordinarie tjänst i Borgholm fortsatte Peter under flera år att arbeta i Löttorp, trots pendlingsavstånd på 9 mil om dagen. När han fyllt 70 övergick han till den mycket viktiga uppgiften att vara senior rådgivare till kollegor och distriktssköterskor. I den rollen blev han lika uppskattad som i de övriga.

Peter Sjögren överblickade 50 år av primärvård i Borgholms kommun. Han arbetade som läkare på Borgholms lasarett när det i samband med invigningen av Ölandsbron stängdes och övergick till att vara vårdcentral. Han hade en kunskap om utvecklingen under dessa 50 år och kunde se vad som hade blivit bättre och vad som hade förlorats. Denna kunskap kom oss till del då han tillsammans med andra pensionerade men ändå yrkesaktiva medarbetare på hälsocentralen regelbundet hjälpte till att både utvärdera och bidra till den fortsatta utvecklingen.

»Jag har haft Peter Sjögren som vän!«

Det är en ynnest för de som kan säga det. Peter var en bildad människa som kunde mycket om mycket. Även dessa kunskaper kom oss till del, vare sig det handlade om att välja bästa vinet till torskrygg eller grundläggande tips om renovering av motorn på en MG från 50-talet. Peters klokskap och föredöme kommer att påverka oss positivt även i framtiden. Så sent som häromdagen, i början av april, sa en ung utbildningsläkare: »Det har Peter Sjögren lärt mig!«