»Jag är så otroligt stolt över att få vara din dotter. Tänk att jag haft en pappa som du. Som varit allmänbildad, omtänksam och en fantastisk mentor för både mig och andra. Du har påverkat så många människor på olika sätt i ditt liv«. Skrivet av dottern Johanna på Facebook.

För några av oss som var nyutbildade och tänkte sig en framtid inom infektionssjukvården kom det tidiga 1980-talet att bli avgörande för vårt fortsatta yrkesliv. Det första fallet av aids i Sverige konstaterades 1982. Trots visst initialt motstånd i kombination med rädsla för en ny dödlig sjukdom med okända smittvägar fick vi tidigt möjlighet att bygga upp en vårdform med arbete i team, bestående av sköterska, läkare, kurator och sekreterare, först på Roslagstulls sjukhus och senare på Huddinge sjukhus. Flera unga, och senare mycket framgångsrika, läkare sökte sig till verksamheten. En av dessa var Stefan Lindbäck, som kom att bli en viktig person inom hiv-vården, dels för den forskning han och andra bedrev kring den primära hiv-infektionen, dels för hans intresse och förmåga att generöst förmedla sina kunskaper och erfarenheter. Genom att lyssna till, lära av och utveckla ett gott samarbete med »våra« patienter och tidigt få tillgång till hiv-läkemedel genom att delta i kliniska läkemedelsprövningar blev vi faktiskt världsbäst vad gäller behandlingsresultat. Detta möjliggjordes till en del genom att Stefan också engagerade sig i att utveckla ett datasystem (Infcare) för enkel uppföljning. Men framför allt är det för sitt stora intresse för personerna bakom diagnosen, oberoende av deras bakgrund, för sitt lugn och sin värdighet och för sin lojalitet och samarbetsförmåga med alla arbetskamrater som vi fortsatt minns honom.

Under åren 2005–2020 kom Stefan att arbeta som medicinsk rådgivare och expert på läkemedelsföretaget Janssen. Under dessa år var Stefan en centralgestalt för utvecklingen av nya behandlingar av framför allt hiv-infektion, men även bland annat hepatit C. Med sin gedigna kliniska och vetenskapliga erfarenhet var hans insatser i Norden och Sverige betydande och starkt bidragande till att många människor fick tillgång till dessa nya behandlingar. Vi är många kollegor på Janssen som arbetat tillsammans med Stefan och som har blivit inspirerade av hans integritet och passion för att ständigt förbättra vården för människor med svåra sjukdomar.