Torbjörn Wetterberg. Foto: Anders Larsson

Torbjörn började läsa medicin vid Lunds universitet 1974 och tog läkarexamen 1980. 1981 startade han sin karriär i anestesiologi och intensivvård på universitetssjukhuset i Lund, där han efter specialistexamen 1985 koncentrerade sig på specialitetens ena del, intensivvård, och då speciellt på behandling av akut svår lungsvikt (ARDS, acute respiratory distress syndrome). Tillsammans med kollegor på toraxkliniken utvecklade han på intensivvårdsavdelningen extrakorporala metoder (Ecmo, extracorporeal membrane oxygenation) för behandling av de allvarligaste fallen med ARDS. Hans insatser blev internationellt erkända och ledde förutom ett tiotal artiklar till en avhandling i ämnet 1992: »Treatment of critical respiratory failure in adult respiratory distress syndrome«. Vid den tidpunkten var Ecmo en experimentell metod vid ARDS och förutom i Lund enbart etablerad på Karolinska sjukhuset i Sverige.

Torbjörn var under några år även amanuens i anestesiologi och intensivvård och uppskattades mycket av studenterna på läkarutbildningen. 1995 erhöll han en tjänst som »consultant intensivist« på King Faisal Specialist Hospital and Research Center i Riyadh, Saudiarabien, där han sedermera blev chef för intensivvårdsavdelningen innan han 2014 rekryterades som »staff intensivist« på det nyöppnade Cleveland Clinic i Abu Dhabi, där han arbetade ända fram till sitt frånfälle. Dessa sjukhus har väletablerade program för specialistutbildningar och det är åtskilliga läkare som utbildades i avancerad intensivvård av Torbjörn under hans tid där.

Vi arbetade tillsammans med Torbjörn i Lund och fick då en inblick i hans gedigna kunskaper, intelligens och driftighet. Torbjörn var en lysande kliniker och kunde snabbt fatta kloka beslut. Dessutom var han mycket omtyckt av all personal på grund av sin skicklighet, sin kunskap, sitt engagemang för patienterna och sin prestigelösa hållning. Vi uppskattade också hans stora integritet och självironiskt präglade humor.

Torbjörn avled den 10 december 2021 i Abu Dhabi efter en tids sjukdom.