Martin föddes i Sundsvall, där han träffade sin fru Elisabet. Efter läkarexamen vid Karolinska institutet skrev han en avhandling i neuroanatomi. Han fortsatte vid anatomiska institutionen vid Göteborgs universitet. Martin var tidigt intresserad av datorernas roll i undervisningen och senare även i vården. Som pionjär ingick han i Högskoleverkets grupp MedCal (Collaborative and Active Learning in Medicine, Odontology and Veterinary Medicine). 1996 var han medredaktör i första boken om Medicinsk informatik – och även i uppföljaren 2021. Han utvecklade program för simulering och flexibelt lärande. Med datorprogrammet 3D-brain erhöll han European Academic Software Award i Oxford. Martin forskade på behandling med hjälp av så kallad haptik hos strokedrabbade. Han var en uppskattad föreläsare, handledare och opponent – mycket tack vare sin humor. Martin arbetade tvärvetenskapligt och över gränserna både nationellt och internationellt, bland annat med Chalmers och Stanforduniversitetet. Han var initiativtagare till MedNet (medicinska fakulteten i Göteborgs datorlaboratorium), Virtual Reality-forum och Vitaliskonferensen.

Martin var aktiv i Svensk förening för medicinsk informatik. Hans karriär kröntes med en professur i medicinsk informatik med datorstött lärande vid Sahlgrenska akademin. Martin klagade ofta på att datoriseringen inom vårdens utbildningar och verksamheter var för styvmoderligt hanterad. Det gick för långsamt! Han hann få glädja sig åt att det i den nya läkarutbildningen ingår att kunna hantera digitala verktyg.

Martin var idérik och alltid sugen på det nya på ett kreativt men samtidigt kritiskt sätt. Som person var han varm, generös och skämtsam. Vi minns glada måltider med uppsluppna diskussioner.

Martin värnade om familjen och berättade gärna om strapatser i fjällen. Våra tankar går nu till Elisabet och familjen. Vi saknar Martin, men han lever vidare i våra minnen.