Stig Cronberg var som överläkare vid infektionskliniken en engagerad läkare för sina patienter, och ett uppmuntrande och solidariskt stöd för sina kollegor och annan personal.

Han gjorde stora insatser som läkare och som chef för infektionskliniken; han var en intressant föreläsare, medicinsk forskare och stridbar medmänniska med okonventionella idéer. Han arbetade också som humanitär läkare i Afrika för den Skandinaviska Läkarbanken.

Hans unika personlighet glömmer man inte. Stig Cronberg var känd som spännande och flitig medmänsklig debattör, som stred för människor mot orättvisor, förtryck, fördomar och missförhållanden, och blev så en allmänhetens utbildare. Han var en ovanlig människa med unika idéer.

Stig var älskad och engagerad sjubarnspappa. Han tog med sig fyra av sina barn på en medicine kandidatresa till London, när jag var amanuens, och lät mig ta med mina två barn. Jag har mött läkare åratal efteråt som minns den resan och de 6 barnen.

Jag känner mig priviligierad och tacksam att ha fått arbeta som läkare med Stig Cronberg som aldrig svikande chef. Han var också en vän som ställde upp för mig och mina barn under de år min make var sjuk och avled, och hade empati för oss alla. Han genomdrev att jag fick en halvtidstjänst att dela med rara kollegan Birgitta Svantesson. En förbluffad sjukvårdsförvaltning läste Stigs kärnkraftiga kanslisvenska: »Köp 2 doktorer! Betala for 1!«

Stig sa själv att han var mest stolt över den sprutbytesmottagning han skapade, där narkomaner inte bara fick nya sprutor, utan också fick viktig och naturlig kontakt med sjukvården genom honom och kollegorna Torkil Moestrup, Birgitta Castor och andra på infektionskliniken. De fick vaccination, preventivråd, sjukvård och kontakt med psykolog och sociala myndigheter. Stigs mottagning räddade många till livet från hiv/aids. Stig ville ge missbrukare och hiv-smittade en egen avskild mottagning, där de behandlades med anonymitet, respekt och medkänsla i en tid då människor fruktade och föraktade dem.

Docent Sven Belfrage och Stig Cronberg gav mig möjlighet att forska om antibiotikan gentamycin och dess biverkan på innerörat. Stig lät mig presentera hans idé internationellt bland annat i Japan om engångsbehandling med gentamycin, som han var först i världen med och som nu är standardbehandling. Det innebär att patienter i fattiga länder kan behandlas med en spruta om dagen i hemmet i stället för tre injektioner per dag på sjukhuset.

Stig var alltid optimistisk, positiv och uppmuntrande. Han sa ofta: »Det blir nog bra, ska du se!« Det kändes tryggt. Jag tänker ibland på det.

Stig Cronberg lät mig utveckla flera tvåveckorskurser i infektionssjukdomar för läkemedelskonsulenter. Viktiga band knöts med läkemedelsindustrin och forskningen. Vi kunde inbjuda specialister som föreläsare från hela Sverige. Vi hade otroligt roligt, för vi skulle också ha sociala program på kvällarna och Stig gav mig fria händer.

Stig Cronberg har betytt mycket för mig inte bara som min chef utan också som min vän. Jag hade planerat att besöka honom i maj. Det känns smärtsamt att jag inte fick möjlighet att krama honom en gång till och åter säga honom vad han betytt för mig. Men jag tror Stig visste det.