Mats Finnson växte upp i Norra Ny i Värmland, där fadern var kontraktsprost. Studentexamen tog han i Karlstad 1950. Våren 1951 påbörjade Mats sina läkarstudier vid Uppsala universitet. Vi blev då kurskamrater och mycket goda vänner. Studierna var intensiva, särskilt första året, med återkommande »duggningar« i anatomi. Mats var inackorderad hos ett trevligt äldre par och jag bodde hos ett 90-årigt par i södra Norby.

Studierna medgav inte så mycket tid att festa, vi umgicks ganska spartanskt med te och någon bulle. Vi följdes åt som parhästar genom studierna. Middag åt vi på Lindholms matsalar nära Värmlands nation, som Mats var medlem i. Nationen anordnade ofta kammarmusikkonserter och spirituella tal hölls där av första kuratorn Tage Danielsson och Gösta Knutsson.

1958 erhöll vi båda läkarlegitimation, och fick båda vikariat som underläkare på medicinska kliniken vid Akademiska sjukhuset. Efter fullgjord specialistutbildning i invärtesmedicin började Mats arbeta som praktiserande läkare 1965 vid Läkarhuset i Uppsala. Genom sin noggrannhet och plikttrogenhet fullgjorde Mats där en mycket välrenommerad läkargärning med många tacksamma patienter fram till pensioneringen 1997. Mats var pionjär och utvecklade ny teknik, som faxhantering av recept i slutet av 1960-talet och datoriserad journalhantering under tidigt 1980-tal.

När jag och min hustru 1957 gifte oss i Lidingö kyrka var Mats »best man«. Mats köpte ganska snart en Volvo Amazon, och jag och min fru fick ofta följa med Mats och Inger på bilturer i omgivningen, till exempel till Linnés Hammarby. De flyttade till ett älskat kedjehus i Storvreta 1964. Efter 1965 skildes våra vägar något, men när jag disputerade 1975 deltog Mats i disputationsmiddagen. Sedan hade vi kontakt framför allt brevledes.

Under senare år hade »medicinarkursen 1951« vid flera tillfällen kursåterträffar i Uppsala, organiserade av före detta kurskamraten, psykiatriprofessor Lennart Wetterberg. Vid den senaste sammankomsten för några år sedan träffades vi på Värmlands nation i Uppsala. Då kunde Mats tyvärr inte närvara på grund av sjukdom.

Vi sörjer en mycket älskad kurskamrat.