Alkwin Wanders föddes i Köln år 1960. Han tog sin läkarexamen 1988 på Ludwig-Maximillians-Universität i München, och åren därefter erhöll han två PhD-grader: 1989 i Tyskland och 1991 i Sverige. Han blev specialist i klinisk patologi 2002. År 2010 kom Alkwin till Aalborg och arbetade som konsult i gastrointestinal patologi. Vi fick en lugn, mycket trevlig och hjälpsam kollega med återhållsam humor som passade naturligt till det nordjyska sinnelaget.

Därefter fortsatte Alkwin sin karriär i Goldach, Schweiz 2011, vid Uppsala universitet 2012–2014 och Umeå universitetssjukhus 2015–2019.

I sin tillträdesföreläsning som professor vid Aalborg Universitetssjukhus presenterade Alkwin sin omfattande forskning om inflammatoriska tarmsjukdomar och virala »footprints« samt sitt personliga engagemang i kliniskt relevant forskning. För cirka 20 år sedan utarbetade han hypotesen att den segmentella utbredningen av Crohns sjukdom orsakas av virusinfektion i det enteriska nervsystemet. Hans forskning blev fokuserad på detta och 2013 lyckades han i en kohortstudie påvisa enterovirusinfektion hos barn med Crohns sjukdom.

Men Alkwin var också mycket mer än patolog, professor och forskare. Förutom sitt modersmål tyska behärskade han engelska, svenska och danska. Som barn blev han intresserad av trollkonst och hans iver att fördjupa sig, lära sig och bli bättre i något började kanske redan då. Och det var något han ville lära sig! Han investerade i redskap, offrade fritid till att öva och åkte på magikonferenser för att lära sig nya tricks. Till slut var han så skicklig att han kunde uppträda för åskådare. Bara få visste att han även var en flitig simmare, roddare och längdåkare. Med sina skridskor på kunde han tillryggalägga många kilometer på den islagda sjön mellan Stockholm och Uppsala. Han var en duktig vindsurfare och utövade detta på Limfjorden, dit promenaderna också ofta gick.

Alkwin och Masslin slog sig ner i Mølholm i närheten av Aalborg.

Trots kemo- och strålbehandling kom Alkwin regelbundet till patologiavdelningen för att vägleda sin PhD-student och sköta pågående forskning. Alkwin var beundransvärt öppen om sin sjukdom och accepterade situationen med stoiskt ro. Han tillbringade sina sista veckor på Hospice Vangen med outtröttligt stöd och kärleksfull vård av Masslin.

Våra tankar går till hela familjen. Ärat vare Alkwin Wanders minne.