Jan Ernerudh kom till Linköping som medicinstudent under 1970-talet och stannade sedan vid Universitetssjukhuset och Linköpings universitet under hela sin yrkeskarriär. Han utbildade sig till neurolog och disputerade 1987 inom neuroimmunologi. Han övergick därefter till laboratoriespecialiteten klinisk immunologi där han byggde upp forskning kring inflammatoriska sjukdomar i nervsystemet. Han drev även framgångsrik forskning för att kartlägga immunsystemets roll vid graviditet. Jan skapade forskningssamarbeten såväl nationellt som internationellt och handledde ett stort antal doktorander till disputation.

Jan var även en utmärkt kliniker, både som neurolog och klinisk immunolog. Han utvecklade verksamheten inom cellulär immunologi till en hög nivå och i kombination med sin breda kliniska bakgrund och klokhet hade han en viktig roll i dialogen med kollegor inom andra specialiteter. Jan hade ett brinnande intresse att lära mer om immunsystemet och kunde förmedla sina kunskaper inom ämnet på ett engagerande och pedagogiskt vis, vilket gjorde honom till en uppskattad lärare. Han fortsatte sin verksamhet som både forskare och klinisk immunolog in i det sista.

Vi har mist en god arbetskamrat och en sann förebild för yngre kollegor, men även en fin medmänniska. Jans underfundiga humor i husguden Tage Danielssons anda var alltid närvarande och han var generös med att låta oss andra njuta av denna egenskap. Han hade förmåga att sprida trevnad omkring sig, vilket underlättade klinikens kontakter och samarbeten inom många olika områden.

Vi saknar Jan men är tacksamma över att ha fått ha honom som vän och arbetskamrat under många år.