Att sammanfatta Seth-Olofs liv är minst lika svårt från ett yrkesmässigt perspektiv som från ett privat. Han var en skicklig yrkesman; mångkunnig, engagerad och outtröttlig, och en unik familjefar och familjeöverhuvud för 24 barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Seth-Olof läste medicin i Uppsala i något som i dag närmast känns som forntid. Hans lärare på medicinkliniken var Erik Ask-Uppmark. Trots detta hade Seth-Olof ända till sin död en förmåga att leva och verka i gränsskiktet mellan nutid och framtid, alltid uppdaterad, alltid nytänkande, inspirerande och entusiasmerande. Han sökte aldrig arbeten eller uppdrag, han blev ombedd. En sammanfattning av alla hans yrkesroller blir ett mäktigt cv – något han själv aldrig behövde skriva. Ett försök till axplock innehåller: dubbla specialiteter, barnläkare och infektionsläkare, många års kliniskt arbete på många sjukhus, klinikchef på tre olika infektionskliniker i Sverige, Västerås, Kalmar och Malmö, huvudansvarig för en av de studier som möjliggjorde införande av modern vaccinering mot kikhosta i Sverige, nationell granskare av hiv-vården i Sverige, granskare av smittskyddsverksamheten, granskare av specialistläkarutbildningen på Sveriges alla infektionskliniker, grundare av tidningen Infektionsläkaren samt ett antal uppdrag som tillförordnad chef för att vända negativa utvecklingar på olika kliniker i landet.

Seth-Olof träffade tidigt sitt livs kärlek, Maj-Britt. De hade en innerlig gemenskap, förenade av gemensamma intressen för djur, natur och kultur såväl som för sin stora, växande familj.

I ålderismens tidevarv är det fantastiskt att få känna människor som vid nära 85 års ålder av både kollegor, vänner och närstående fortsätter att i kraft av kunskap, kompetens och omtanke vara självklara auktoriteter på ett sätt som för alla ger tillit och trygghet.

Seth-Olof hade en inre och yttre kraft och energi som räckte till för alla. Han levde ända till han dog.

Under många år kommer på ett antal områden en utveckling som en gång initierats av Seth-Olof att fortgå. Ett avundsvärt arv och eftermäle.