Redan under första terminen på Karolinska institutet hösten 1966 gjorde Jörn sig bemärkt som en optimistisk och gladlynt vän som man också kunde tala allvar med. Efter studierna i Stockholm utbildade han sig till barnläkare i Västervik och Umeå. Under 1980–84 arbetade och bodde Jörn med sin familj i Maputo, Mocambique, där han också uppskattades mycket. Hans huvudsakliga placering var på neonatalavdelningen på Centralsjukhuset, där han var ansvarig för de allvarligaste sjuka av miljonstaden Maputos årliga 50 000 nyfödda. Bland dessa var det en stor andel barn med medfödda infektioner som ledde till förtidsbörd och mycket låg födelsevikt. Därutöver var han känd för att ägna mycket tid åt de mest sjuka barnen i den fattiga förorten Munhava.

Efter återkomsten till Sverige ägnade Jörn resten av yrkeslivet åt arbetet som barnhälsovårdsöverläkare i Söderhamn där han bland annat var känd för sin särskilda omsorg om flyktingbarnen i Hälsingland.

Jörn var en kunnig allmänpediatriker med ett folkhälso- och samhällsperspektiv. Han såg sin patient som en del av en familj, och han var noggrann med patientkontinuiteten. Jörn var en trofast vän och många blev våra turer på långfärdsskridsko, eller skidor, och i segelbåt. Han hämtade kraft i sin trofasta familj, och bottnade också i sin gudstro.

Våra tankar går till hans hustru sedan 54 år, Kicki, och barn och barnbarn. Vi är tacksamma för att ha få följas åt på hans livsväg.