Danderyd blir nav för rehabilitering efter covid-19 i Stockholm

Danderyd blir Stockholms nav för rehab efter covid-19

Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken vid Danderyds sjukhus har fått i uppdrag att erbjuda högspecialiserad rehabilitering för de mest komplicerade fallen av covid-19 samt att hjälpa andra vårdaktörer med rehabiliteringsbedömningar av covidpatienter.

Sverige sexa i digitalisering – covid-19 driver utvecklingen i världen

Sverige sexa i digitalisering – pandemin driver utvecklingen

Danmark är etta och Sverige sexa när Förenta nationerna rankar länderna efter digitala tjänster i den offentliga verksamheten. Den nya FN-rapporten lyfter vikten av vårdtjänster och framhåller coronapandemin som en katalysator för utvecklingen i flera länder.

Debattörer: Gör katastrofmedicin obligatorisk i vårdutbildningar

Debattörer: Katastrofmedicin måste ingå i vårdutbildningar

Katastrofmedicin måste bli en obligatorisk del i grundutbildningen för läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Det skriver fyra företrädare för katastrof- och försvarsmedicin på DN Debatt.

Heidi Stensmyren: Öka den nationella styrningen av vården

Stensmyren: Öka nationella styrningen av sjukvården

Coronapandemin och vårdskulden visar behovet av en ökad nationell styrning av hälso- och sjukvården. Det menar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. Hon vill bland annat se statlig samordning av vårdköer, nationella väntelistor och medicinskt ansvariga läkare i äldrevården.

Misshandelsdömd läkare riskerar bli av med legitimationen

Misshandelsdömd läkare riskerar bli av med legitimationen

En läkare som dömts för misshandel och olaga hot bör bli av med läkarlegitimationen. Det anser Inspektionen för vård och omsorg som nu gjort en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

EU-lån för att modernisera SUS

EU-lån för att modernisera SUS

Region Skåne och Europeiska investeringsbanken, EIB, har skrivit under ett låneavtal på 3,5 miljarder kronor. Pengarna ska gå till att bygga 100 000 kvadratmeter nya ytor och modernisera delar av Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö.

Svårt följa lagen under covid-19 – stor vårdskuld inom screening

Svårt följa lagen under covid-19 – stor vårdskuld inom screening

Pandemin har bromsat cancerscreeningen på flera håll i landet. 18 av 21 regioner har inte klarat att kalla till mammografi som de ska. Och i Västra Götaland och Stockholm har 140 000 kvinnor fått prov för livmoderhalscancer uppskjutna, rapporterar Dagens Nyheter.

Flera sjukhus lämnar nu beredskapslägen

Flera sjukhus lämnar beredskapslägen

Allt fler sjukhus i landet återgår från de beredskapslägen som gällt under pandemin till ordinarie styrning. Men på några ställen i landet har sjukhusen ännu förhöjd beredskap.

Pandemin skyndade på Blekinges digitala vård

Coronapandemin skyndade på digital vård i Region Blekinge

Coronapandemin satte fart på den stillastående upphandlingen av digital vård i Blekinge. Nu har regionen sparkat igång sin digitala primärvård, ungdomsmottagning och viss psykiatri och rehab.

Lite högre antagningspoäng till läkarprogrammet

Något högre antagningspoäng till läkarprogrammet i första urvalet

Nu har det första antagningsbeskedet till höstterminen kommit. Och i år har poängen i den vanligaste urvalsgruppen för blivande läkarstudenter gått upp något jämfört med i fjol. I andra urvalsgrupper är det mer blandat.

Kunskapsöversikt för långdragna covid-19-symtom ska tas fram

Kunskapsöversikt för långdragna covid-19-symtom ska tas fram

Flera frågor har väckts angående patienter med långvariga symtom vid covid-19. Nu ska Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, utvärdera det vetenskapliga stödet för diagnostisering och behandling. (1 kommentar)

Möjligheten att återgälda Norge med skyddsutrustning ses över

Möjligheten att återgälda Norge med skyddsutrustning ses över

Socialstyrelsen ska undersöka om Sverige kan bidra med eventuellt överskott av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel till Norge samt till andra europeiska länder.

Regeringen möter utvalda regioner som drabbats särskilt hårt

Regeringen möter regioner som drabbats särskilt hårt

Civilminister Lena Micko bjuder in ett antal regioner och kommuner som drabbats särskilt hårt av pandemin till samtal. Syftet är att hitta åtgärder för att vända den negativa utvecklingen.

Minskad dödlighet hos patienter med covid-19 på IVA

Minskad dödlighet bland covidpatienter på IVA

Mortaliteten inom 30 dagar för patienter med covid-19 i intensivvården har minskat från 34 procent i mars till 19 procent i maj. Det visar en sammanställning som SVT Nyheter gjort.

65-plussare mådde bättre än tidigare år – trots pandemin

65-plussare kände ökat välbefinnande – trots pandemin

Tidigt i covidpandemin var den självskattade hälsan hos personer 65–71 år bättre än tidigare år. Och de som distanserade sig fysiskt mådde bättre än de som inte gjorde det. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Svårt drabbade av covid-19 använde mera läkemedel

Svårt drabbade av covid-19 använde mera läkemedel

Det finns stora skillnader i läkemedelsanvändningen mellan dem som intensivvårdats eller avlidit till följd av covid-19 och befolkningen som helhet. Det visar en analys från Socialstyrelsen. Myndigheten pekar särskilt på den påtagligt högre användningen av loopdiuretika hos de intensivvårdade eller avlidna.(1 kommentar)

Västerbotten testar digital läkarkontakt på äldreboenden

Digital läkarkontakt för särskilda boenden testas i Västerbotten

När vården digitaliserats glöms särskilda boenden ibland bort. Det vill Region Västerbotten ändra på. Nu startar ett projekt där boenden i södra Lappland ska få digitala läkarkontakter, vilket ska ge ökad kvalitet och patientsäkerhet i glesbygden.

Sjukvården laddar för omfattande rehabilitering

Vården laddar för stort behov av rehabilitering i pandemins spår

I coronapandemins kölvatten finns ett stort behov av fysisk och psykisk rehabilitering, och vid landets sjukhus växlar man upp för att möta behovet. Nyköping satsar på en nystartad step-down-mottagning och anpassad post-IVA-mottagning för covid-19-patienter.

Linköping byggde upp en helt ny rehabavdelning

Linköping byggde upp en helt ny rehabavdelning

För att klara eftervården av patienter med covid-19 har Universitetssjukhuset i Linköping byggt en egen rehabavdelning för denna patientgrupp. 

Sahlgrenska satsar på tydlig sortering för rätt rehabilitering

Sahlgrenska satsar på en tydlig sortering

Via triage skapade man ett flöde genom sjukhuset för att säkerställa att alla patienter med covid-19 ska få rehabilitering på rätt nivå.

1 2 3 349