Stockholm varnar för ökad smittspridning

Tecken på ökad smittspridning i Stockholm

Det finns oroande tecken på att smittspridningen av det nya coronaviruset ökar i Stockholm. Det uppger hälso- och sjukvårdsdirektören Björn Eriksson. Statsepidemiolog Anders Tegnell bekräftar att man just nu diskuterar eventuella lokala åtgärder.

Majoritet var positiv till frivillig dödshjälp

Majoritet var positiv till frivillig dödshjälp

Åtta av tio är positiva eller kanske positiva till frivillig dödshjälp när »allt hopp är ute«, enligt en ny opinionsundersökning. Hälften av de svarande uppgav också att de vill se en parlamentarisk utredning.

Virusforskare: Ofattbart beslut att åtalsanmäla antikroppstestning

Virusforskare: Ofattbart beslut att åtalsanmäla antikroppstest

»Vi har inte gjort någon forskningsstudie«. Det säger Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet, som misstänks ha bedrivit antikroppsforskning utan etiskt tillstånd. Samtidigt kan det enligt Överklagandenämnden för etikprövning bli aktuellt att åtalsanmäla även forskningshuvudmannen – i det här fallet prefekten.(1 kommentar)

Sverige ska bygga upp EU-lager för sjukvårdsmateriel

Sverige ska bygga upp EU-lager

Ett av EU:s nya gemensamma lager för sjukvårdsmateriel placeras i Sverige. Lagret ska ligga i Kristinehamn och är tänkt att innehålla skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning.

Läkarförbundet: Mer pengar räcker inte – det behövs reformer

Läkarförbundet: Mer pengar räcker inte – det behövs reformer

Det behövs strukturella reformer för att lösa utmaningarna i vården. Att bara skjuta till mer pengar räcker inte, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, i en kommentar till budgeten som presenterades i går.

»Involvera professionen mer vid stora förändringar i sjukvården«

»Involvera professionen mer vid stora förändringar i sjukvården«

Det är av största vikt att professionerna är delaktiga vid stora strukturförändringar och investeringar. Det framhåller Sjukhusläkarna och Svenska läkaresällskapet i sina remissvar på OPS-utredningen.

Uppsala satsar på äldremottagningar

Uppsala satsar på särskilda äldremottagningar

Inrätta särskilda mottagningar för multisjuka patienter som är 75+. Det tycker de styrande partierna i Region Uppsala, som lanserade förslaget på måndagen.

Coronaklagomål handlar mest om utebliven vård

Coronaklagomål handlar mest om utebliven vård

Närmare 1 800 coronarelaterade ärenden har inkommit till patientnämnderna i landet, varav 460 i Stockholm. Men i huvudstaden är det få ärenden som faktiskt rör covidvården. Det mesta handlar om annan vård som uteblivit som följd av pandemin.

Försäljningen av antibiotika har minskat kraftigt

Försäljningen av antibiotika har minskat rejält

Under årets första åtta månader har antalet recept på antibiotika minskat kraftigt. Färre infektioner och färre läkarbesök på grund av pandemin kan vara två förklaringar.

Coronavåren i backspegeln: »Man levde covid – det var överallt«

Coronavåren i backspegeln: Man levde covid – det märktes överallt

Efter en slitsam covid-vår har läget stabiliserats, även om sjukdomen fortsätter att påverka svensk sjukvård. »Det är fortfarande en overklighetskänsla kring det vi varit med om«, säger Aylin Yilmaz, infektionsläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

EU tecknar nytt avtal för coronavaccin

EU tecknar ett andra vaccinavtal

EU-kommissionen har tecknat ytterligare ett avtal som ger EU-länderna rätt att köpa vaccin mot sars-cov-2. Den här gången med företagen Sanofi och Glaxo Smith Kline.

Budgeten: En halv miljard mer till förlossningsvården

Budgeten: En halv miljard mer ska stärka förlossningsvården

Förlossningsvården får ytterligare 500 miljoner kronor nästa år. Det är en av nyheterna i budgeten som regeringen presenterade i dag.

Husläkarjourer försvinner när Stockholm satsar på närakuter

Husläkarjourer försvinner när Stockholm satsar på närakuter

Uppdragen för husläkarjourer och närakuter överlappar med varandra. Det anser Region Stockholm som nu vill att husläkarjourerna avvecklas. Distriktsläkarföreningen hade helst sett att resurserna gick till vårdcentralerna i stället.(2 kommentar)

Majoritet behöll antikroppar i minst fyra månader

Majoritet behöll antikroppar mot coronavirus i minst fyra månader

Fyra av fem som haft covid-19 hade kvar antikroppar fyra månader senare. Det visar en studie bland medarbetare på Danderyds sjukhus.

Gravida ska inte arbeta med coronapatienter

Gravida ska inte arbeta med covid-19-patienter

Gravida ska inte ha arbetsuppgifter där de exponeras för det nya coronaviruset. Det slår Arbetsmiljöverket fast i ett beslut.(3 kommentar)

Skyddsombud kräver säker hantering av formalin på sjukhus

Skyddsombud kräver säker hantering av formalin på Akademiska

Ombyggnationen för en säkrare hantering av formalin på patologen vid Akademiska sjukhuset drar ut på tiden. Nu vill huvudskyddsombudet för läkarföreningen i Uppsala att Arbetsmiljöverket beslutar om ett förbud.

Tre nya vårdförlopp går ut på remiss

Tre nya vårdförlopp ut på remiss

Nu går ytterligare tre sammanhållna vårdförlopp ut på remiss. Det handlar om kognitiv svikt, osteoporos och hjärtsvikt.

Nytt centrum föreslås för att förebygga sexuellt våld

Karolinska vill ha nationellt centrum för att förebygga sexuellt våld

Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet föreslår att ett nationellt kunskapscentrum inrättas i det preventiva arbetet med sexuellt våld. Det ska hjälpa till att identifiera riskgrupper, öka kunskapen och överbygga regionala skillnader i vård och behandling.

Forskare hoppas på ny rehabmodell för utmattad vårdpersonal

Forskare hoppas på ny modell för rehab vid utmattningssyndrom

Kan rehabilitering i internatform hjälpa läkare med utmattningssyndrom? KI ska göra en långtidsutvärdering av en behandlingsstudie för lärare. Visar resultatet att modellen ger effekt på lång sikt, kan det bli läge för en nationell storsatsning på hälso- och sjukvårdspersonal.

Larm om att Falun inte klarar uppdrag för akuta operationer

Klinikchef varnar för att Falun inte klarar det akutoperativa uppdraget

Verksamhetschefen för Anestesi, operation och IVA-kliniken på Falu lasarett varnar i en skrivelse till regiondirektören för att man inte klarar sitt akutoperativa uppdrag. Anledningen är framför allt personalbrist.(1 kommentar)

1 2 3 361