Fler erbjuder antikroppstester till allmänheten

Fler erbjuder antikroppstester till allmänheten

Antikroppstester för covid-19 kommer att erbjudas även av Kry, samt Apoteket som samarbetar med Doktor 24. Det meddelar företagen kort efter att Werlabs och Apotea gjort samma sak.

Utredning: Både Apotekstjänst och Varuförsörjningen brast i bedömning

Utredning: Både Apotekstjänst och regionerna gjorde misstag

Apotekstjänst överskattade sin förmåga att leverera och regionerna underskattade behovet av anpassning till en ny leverantör. Det är slutsatser i utredningen om höstens kaos kring leveranser av förbrukningsmateriel i fem regioner.

Ungt blod till alzheimersjuka får nobben

Ungt blod till alzheimersjuka får nobben av etikprövningsnämnd

Svenska forskare vill bota äldre med alzheimer, parkinson eller hjärtsvikt med transfusioner av blodplasma från unga män. Men Överklagandenämnden för etikprövning sågar upplägget.

Centern vill se mer aktiv smittspårning

C vill se mer aktiv smittspårning

Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet, föreslår förändringar i regeringens coronastrategi. Bland annat vill han utöka testningen och att regionerna ska arbeta mer med aktiv smittspårning.

Primärvårdsproppen överlämnad till riksdagen

Regeringens primärvårdspropp har överlämnats till riksdagen

Nu har regeringen överlämnat de första förslagen i en primärvårdsreform till riksdagen. Syftet med förändringarna är att förbättra tillgänglighet, kontinuitet och patienternas delaktighet i primärvården.

Läkaresällskapet får en ny ordförande

SLS får en ny ordförande – och många nya medlemmar

Svenska läkaresällskapets nya ordförande heter Tobias Alfvén. Och han tillträder i samma veva som Läkaresällskapet genomgår sin största reform någonsin.(1 kommentar)

Werlabs och Apotea säljer antikroppstest för covid-19

Apotea och Werlabs säljer antikroppstest för covid-19

Werlabs börjar sälja antikroppstester för covid-19 tillsammans med nätapoteket Apotea. Fokus ligger på sjukvårdspersonal, men även privatpersoner kan köpa dem. Målet är 100 000 genomförda tester i veckan och mer data till Folkhälsomyndigheten.

Socialstyrelsen bemöter kritik av äldrevården

Socialstyrelsen vänder sig mot ordbruk i kritik av äldrevården

Vår statistik stödjer inte en bild av en äldrevård som är dålig överallt. Det sa Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen, vid dagens pressträff där även Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, medverkade.(1 kommentar)

De tar plats i insynsrådet vid Folkhälsomyndigheten

Två hälso- och sjukvårdsdirektörer och en länsöverdirektör tar plats i Folkhälsomyndighetens nya insynsråd.

Informationsläkare skrotas på vårdcentralerna i Stockholm

Informationsläkare skrotas på vårdcentralerna i Stockholm

Fila-gruppen, läkare och apotekare som fortbildar vårdcentraler om bland annat läkemedel, kommer att avvecklas i Stockholm. Det är inte en del av förvaltningens uppdrag, menar sjukvårdsdirektören. »Ett hårt slag mot fortbildningen«, säger den lokala distriktsläkarföreningen.(1 kommentar)

Ännu en läkare avliden i covid-19

Ännu en läkare avliden i covid-19

Läkaren Reber Zandi, 62 år, specialist i internmedicin och allmänmedicin, insjuknade i covid-19 i mars. För ett par veckor sedan avled han på Danderyds sjukhus.

IVO: Allvarliga brister på boenden

IVO: Allvarliga brister vid var tionde boende

Inspektionen för vård och omsorg ser allvarliga brister i var tionde verksamhet inom omsorgen, och nu genomför myndigheten ytterligare en stor tillsyn vad gäller vården vid särskilda boenden för äldre.

Lång vårdtid för covidpatienter

Lång vårdtid för covidpatienter

Många patienter med covid-19 vårdas länge på sjukhus. Det visar den första svenska statistiken på området. För dem som behövde intensivvård var medianvårdtiden 20 dagar.

Smittskyddsläkare: Glömda kommuner kan ha kostat liv

Smittskyddsläkare: Miss att inte fokusera mer på kommunal vård

Kommunerna glömdes till en början bort när Sverige förberedde sig för covid-19. Och det kan ha kostat liv, menar flera smittskyddsläkare som Sveriges Radio har pratat med.

Stockholm återupptar viss planerad vård

Stockholm återupptar viss planerad vård

Mot bakgrund av det sakta sjunkande vårdbehovet för covid-19 i Stockholm öppnar regionen nu för att viss planerad vård kan återupptas. Det måste dock stämmas av med den särskilda sjukvårdsledningen och den planerade vården får inte gå ut över akut vård.

EMA efterlyser fler bra covidstudier

EMA vill se fler bra covidstudier

En hel del observationsstudier med koppling till covid-19 har dragits i gång under pandemin. Nu efterlyser den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA fler studier av god kvalitet.

Barnakuterna i Malmö och Lund prioriterar simuleringsövningar

Barnakuterna i Malmö och Lund prioriterar simuleringsövningar

Många utbildningar ställs in i coronatider, men på barnakuterna i Malmö och Lund har man avsatt tid för simuleringsövningar med fokus just på covid-19.

SLF: Behåll pappersrecept tills alla har möjlighet att förskriva

SLF: Behåll pappersrecept tills alla har möjlighet att förskriva

Det måste finns en fungerande och kostnadsfri lösning för alla förskrivare innan pappersrecepten slopas och e-recept blir huvudregel. Det menar Läkarförbundet som är kritiskt till ett införande i oktober 2021.(3 kommentar)

SKR om ökad testning: »Det som behövs nu är en tillit till regionerna«

SKR om ökad testning: »Det som behövs nu är tillit till regionerna«

Det viktigaste är inte hur många som provtas utan att man testar utifrån behov och bygger upp ett robust testsystem. Det var budskapet från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och regioner vid dagens pressträff.(1 kommentar)

Besöken inom psykiatrin ökar

Besöken inom psykiatrin ökar

Besöken inom både barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin har ökat rejält sedan 2016. Det visar en sammanställning från Sveriges Kommuner och regioner.

1 2 3 341