Knappt 55 procent av de läkarintyg som skickas till Försäkringskassan får godkänt. Det är ändå en förbättring sedan 2011. Bäst gick det för Skåne med nästan 68 procent godkända intyg. Det visare en genomgång som Försäkringskassan har gjort av cirka 10 000 slumpvis utvalda läkarintyg från samtliga landsting.

Att öka andelen godkända intyg ingår som en villkorad del i överenskommelsen mellan staten och SKL, Sveriges Kommuner och landsting, den så kallade sjukskrivningsmiljarden.