Det var i maj 2011 som läkaren valde att avsluta en mycket utdragen förlossning med sugklocka i stället för med kejsarsnitt. Efter nio dragningar och två klocksläpp lades i stället tänger och efter två dragningar kunde barnets huvud födas fram; förlossningen komplicerades ytterligare av att det då uppstod skulderdystoci. När barnet var fött var det livlöst och inte möjligt att återuppliva trots försök.

Rättsmedicinsk undersökning visade bland annat ett brott genom halsryggen samt slitskador på och blödningar i halsryggmärgens omgivande hinnor. Skadorna är enligt obduktionsrapporten förenliga med en långdragen förlossning där tång och sugklocka använts.

Fynden vid rättsmedicinsk undersökning talar starkt för att skador på halsmärgen utgjort dödsorsaken. En möjlig andningsförlamning till följd av halsryggmärgsskadan kan också ha bidragit.

Även mamman fick mycket komplicerade skador i samband med förlossningen och läkaren åtalas därför även för vållande till kroppsskada.

Socialstyrelsen riktade kritik mot läkaren i samband med beslut efter anmälan av ärendet enligt lex Maria samt efter klagomål från modern. Socialstyrelsen ansåg att läkarens handläggning inte var förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsen såg mycket allvarligt på det inträffade och har begärt att HSAN prövar huruvida läkaren kan behålla sin legitimation.

Läkartidningen har inte kunnat nå den aktuella läkaren, som är specialist i obstetrik och gynekologi, men hans försvarsadvokat Ulrika Borg säger att han är besviken.

– Han hade hoppats att det här inte skulle behöva föras till prövning i domstol, men vi har ju förstås också kalkylerat med den risken. 

Ulrika Borg säger att åtalet är mycket ovanligt såtillvida att man väcker åtal mot enskilda aktörer inom vården.

– Åklagaren menar ju att det här är ett vårdslöshetsbrott, till skillnad från till exempel Astrid Lindgren-åtalet där misstanken gällde ett uppsåtligt brott. 

Ulrika Borg hade fram till den 18 april på sig att lämna in erinringar mot förundersökningen. Men trots att hon gjorde det på kvällen väcktes alltså åtal den 19. 

– Jag var inte alls beredd eftersom jag hade begärt att det skulle hållas ytterligare ett förhör. Det får man nu göra genom att göra en kompletterande förundersökning, säger hon.

Åklagaren Stefan Edwardson är inte en av de särskilda åklagare utsedda att handlägga brott inom hälso- och sjukvården, å andra sidan inleddes förundersökningen innan Riksåklagaren fattade beslut om att införa sådana åklagare.