Stämningen under mötet var stundvis agiterad när tidigare konflikter kom i dagen.

Den genomgång av föreningens ekonomiska rutiner som Bernhard Grewin, tidigare ordförande i Läkarförbundet, utfört visade att det egentligen inte förekommit några direkta felaktigheter. Men Bernhard Grewin menade att även om praxis följts när den exklusiva tjänstebil som Thomas Flodin fram till i somras hade istället för arvode, hade blivit för dyr för föreningen och man skulle kunna diskutera om det inte borde uppmärksammats tidigare. Beslutet om bilen togs 2003.

– Under tiden har ingen ifrågasatt bilförmånen eller bilens kostnader förrän våren 2012, säger Bernhard Grewin.

Oavsett på vems sida man stod så menade många att man nu måste tänka nytt för att kunna blicka framåt.

Valberedningens ordförande, Magnus Iversen, berättade att det hade varit ett tufft arbete, och som under de senaste månaderna tagit cirka 400 timmars arbete i anspråk för valberedningen. Enligt Magnus Iversen hade valberedningen i flera års tid önskat sig ett mer proaktivt arbetssätt från styrelsen. Genom beredningens förslag till styrelsesammansättning hoppades han att Stockholms läkarförening nu ska kunna gripa sig an de svåra strategiska frågor som sjukvården i Stockholm står inför.

Valberedningens förslag till ordförande, Heidi Stensmyren, matchades under mötet av att en representant för SLSO:s föreslog att Thomas Flodin skulle fortsätta sitt uppdrag som ordförande. Under frågestunden inför beslutet kom framför allt vårdvalet och forskningen upp, men även mer allmänna frågor. Trots att flera – bland annat ur den gamla styrelsen – höll fram Thomas Flodins erfarenhet, lugn och sammanhållande attityd så valde mötet att gå på valberednings förslag att förnya ledarskapet genom att välja Heidi Stensmyren. Hon vann med röstsiffrorna 46 mot 17.

Läs även:

Heidi Stensmyren föreslås bli ny ordförande för Stockholms läkarförening