I februari meddelade Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, som är en sektion av Stockholms läkarförening (StLF), att man skulle undersöka möjligheten att lämna moderföreningen.

Bakgrunden var konflikten om ekonomi och transparens mellan sektionen och styrelsen för StLF.

Vid fullmäktigemötet på tisdagen valde StLF en ny ordförande i Heidi Stensmyren och ungefär en trdjedel av övriga styrelseledamöter byttes också ut. I och med det så kommer tankarna på utträde i en ny dager, säger Karolinskas ordförande Solbritt Lonne Rahm dagen efter fullmäktigemötet.

– Det är väl inte aktuellt nu. Nu finns det väl en vision och målsättning att man vill jobba mot transparens. En ny styrelse måste ju få en ny chans.

Solbritt Lonne Rahm, som tidigare lämnat sin styrelseplats i StLF deltog som medlem på fullmäktigemötet på tisdagen.

– Det var inte roligt säger hon.

– För mig är det fortfarande obegripligt att man kan göra en sakfråga till en konflikt. Antingen har man transparens eller inte. Det är väl enkelt att ta ställning istället för att tjafsa om det.

Under mötet ställde Solbritt Lonne Rahm frågan om man som styrelseledamot får eller inte får ta del av den löpande bokföringen. En fråga som främst besvarades med att det inte ska behövas, eller att man inte känner till att någon krävt det förut.

Men fler på fullmäktigemötet hakade på och vill ha ett svar på hur det förhöll sig med saken eftersom styrelseledamöterna ändå är ansvariga för föreningens ekonomi.

Jonas Blixt, fullmäktigedelegat från Karolinska konstaterade till sist att det i stora företag räknades som rimligt och tillåtet att styrelseledamöter fick ta de del av ekonomin även på detaljnivå.

Men på fullmäktigemötet ställdes också frågor kring varför Solbritt Lonne Rahm och dåvarande vice ordförande för sektion Karolinska, Maria Källberg, ställde sina platser StLF:s styrelse i till förfogande.

– Det känns viktigt för oss andra att förstå varför man inte gick dit och försökte påverka utan istället avstod från att delta i styrelsearbetet, sa Christer Öhlund.

– Styrelsen slöt sig helt om Thomas (Flodin) och gick emot mig och Maria Källberg framförallt. Det innebar att vi inte hade något att säga till om och att det inte gick att komma med några nya idéer, svarade Solbritt Lonne Rahm.

Hon återkommer i vårt samtal dagen efter fullmäktige mötet också till att hon under sin tid i styrelsen inte fått ta del av föreningens ekonomi på det sätt hon hade önskat, i synnerhet som styrelsen senare tillsatte en oberoende granskare av föreningens ekonomiska rutiner.

– Det är märkligt att jag som styrselledamot inte får titta på siffrorna medan Bernhard Grewin får titta på dem och säga att de är okej.

Nu tycker Solbritt Lonne Rahm att den nya styrelsen måste få jobba på ett tag innan man utvärderar dess arbete.

– I en frisk styrelse måste man våga ha olika åsikter, man kan inte vara rädd för det, man kan inte jobba på rädsla, avslutar hon.

Läs även:

Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholm