Sveriges läkarförbund har drygt 31 000 medlemmar. Av dem var i fjol 48,7 procent kvinnor och 51,3 procent män. Bland de yngsta medlemmarna är dock nästan två tredjedelar kvinnor. När Marie Wedin började på läkarutbildningen på 1970-talet så var det fortfarande ett manligt yrke hon valt, även om könsrepresentationen börjat dra åt det mer balanserade hållet. Marie Wedin valde dessutom att bli ortoped, en av de mest mansdominerade specialiteterna. Ännu är inte mer än var sjunde ortoped en kvinna.
Marie Wedin är osäker på om det egentligen betyder något för läkarkåren att fler och fler kvinnor väljer att bli läkare. Hon tror att det i stället hänger på attityden till jobbet, att de yngre läkarna, såväl män som kvinnor, uttrycker att de inte är beredda att göra samma uppoffringar som tidigare generationer kolleger har gjort. När Marie Wedin var småbarnsförälder hade hon jour minst en gång i veckan.
– Och då jobbade man hela dagen och hela natten och fram till 12 nästa dag och så kom man hem och skulle hämta barnen …
– Det är ingen som ställer upp på det i dag. Och det är inte heller fysiskt möjligt, för det är mycket mer jobb under nätterna.
Marie Wedin säger att om man slutar klockan 16 och ska gå och hämta barnen – då går man klockan 16.
– Så var det ju inte förut. Höll man på med något klockan 16, då fick man se till att någon annan hämtade barnen.
Hon säger att hon faktiskt inte vågade säga ifrån att hon inte kunde operera för att hon skulle gå och hämta barn (lösningen var en mycket flexibel dagmamma).
– Men nu höjer ingen ögonbrynen när någon säger det. Då ansågs man inte seriös i sitt arbete. Men nu är det ingen som ifrågasätter om någon ska hämta barn på dagis. Ingen säger »Kan du inte ringa och be att få hämta dem om en timme?«.
Men fortfarande tjänar männen i läkarkåren mer än kvinnorna, även bland de yngre och även när man justerat siffrorna för ålder och befattning.
– Det är mer manligt okej att strida för sin lön. Kvinnor tycker fortfarande att det är rätt så genant att sitta och tjata om att man ska ha högre lön.
Marie Wedin är feminist. Hon tror på kvinnors och mäns lika värde. Och hon tror att våra roller är kulturellt och socialt betingade.
– Det är alltid bra om en kvinna tjänar pengar men hon är ingen nolla om hon inte gör det. Men en man som inte tjänar pengar är en total nolla.
Marie Wedin har i flera intervjuer, såväl i Läkartidningen (t ex nr 17/2002) som i andra publikationer (t ex Sydsvenskan 3 mars 2013), berättat om hur det är att vara kvinna i den manliga värld som ortopedkåren utgör.
– Hade jag vetat hur negativt särbehandlad jag skulle bli som kvinnlig ortoped så hade jag inte valt den specialiteten, säger Marie Wedin.
Men hon säger också att det var den upplevelsen som väckte hennes fackliga engagemang.
Som ordförande i Sveriges läkarförbund har Marie Wedin där­emot inte känt sig särbehandlad på grund av att hon är kvinna. Måhända banade företrädaren Eva Nilsson Bågenholm, som var förbundets första kvinna på posten, väg.
Marie Wedin tyckte att när hon fortfarande var ordförandekandidat fanns en fräckhet i mediernas bemötande av henne, som hon tolkade hade att göra med att hon var kvinna. Men hon säger att när hon väl blev ordförande så har det avstannat.
– Jag har inte blivit utsatt för något elakt påhopp alls sedan dess. Journalistiken är mer saklig nu.