Det behöver bli lättare att hitta, sovra och använda vetenskaplig kunskap i vården. Det anser SBU, som föreslår att ett nationellt hälsobibliotek på nätet inrättas i Sverige efter modell från bland annat Danmark och Norge.

Ett skäl är att vårdpersonal upplever att det är svårt och tidskrävande att hitta den medicinska kunskap som finns på nätet – som riktlinjer, vårdprogram, kunskapsdokument och beslutsunderlag. Ett annat är att privata vårdgivare som inte har vårdavtal med landstinget har starkt begränsad tillgång till prenumererade vetenskapliga kunskapskällor.

I hälsobiblioteket ska man med en enkel sökning kunna få fram samlad och giltig information från ett urval av källor. Den primära målgruppen för hälsobiblioteket ska vara vårdprofessionerna, men så mycket som möjligt bör vara tillgängligt för allmänheten, anser SBU, som förslår att vissa avgiftsbelagda kunskapskällor, exempelvis vissa uppslagsverk och ledande medicintidskrifter, friköps och görs tillgängliga för alla inom landet.

SBU förslår att hemvisten för biblioteket blir en kunskapsmyndighet. Driftskostnaderna skattas till ca 140 mkr per år.