I februari beslutade Arbetsmiljöverket att vitesförelägga akutmottagningen i Lund om sammanlagt 4,3 miljoner om inte arbetsgivaren åtgärdat arbetsmiljöbristerna där före den 15 mars. Förvaltningsrätten gav dock sjukhusledningen en månads uppskov i samband med att Region Skåne också överklagade föreläggandet.
Men nu har alltså arbetsgivaren svarat och skriver i sitt svar att man genomfört, påbörjat eller planerat »ett stort antal åtgärder med relevans för Arbetsmiljöverkets föreläggande.« Bland annat har en särskild internmedicinsk »husjour« inrättats, något som enligt Region Skåne gör att läkarna på akutmottagningen kan arbeta ostört med enbart patienterna på akutmottagningen, något som i sin tur underlättar arbetet för samtlig personal. Dessutom har bland annat 19 sjuksköterskor rekryterats, varav fem hunnit börja jobba, och rekrytering av sju specialistläkare pågår.
Nu återstår att se om Arbetsmiljöverket anser att Region Skånes åtgärder och planerade åtgärder räcker.