För att få ut sin läkarlegitimation efter AT-tjänstgöringen krävs också att man bland annat genomgår en skriftlig examination, ett AT-prov. Vid en genomgång av resultaten från 1995–2008 visade det sig att de som studerat i Linköping hade i genomsnitt högst andel korrekta svar (76,2 procent) på AT-provet, medan de som gått i Stockholm låg lägst (74,0 procent) av de Sverigeutbildade läkarna (se LT nr 38/2009).

Men under den senaste tidsperioden, 2007–2012, har Umeå tagit täten med i genomsnitt 78,2 procent rätta svar. AT-läkare från alla de svenska fakulteterna har förbättrat sina resultat sedan förra mätningen, men skillnaden mellan dem är inte statistiskt säkerställd, förutom i förhållande till Stockholm som fortfarande ligger lägst med 76,4 procent rätta svar på provet.

De som utbildats i EU, utanför Norden, ligger i genomsnitt lägre än de Sverigeutbildade, och andelen korrekta svar i den gruppen har även sjunkit från förra tidsperioden, från 72,6 procent rätta svar till 71,0 procent. I den gruppen var också andelen underkända allra högst med 19,1 procent. Bland dem som utbildats vid svenska fakulteter varierar den siffran mellan 1,4 procent (Umeå) och 3,2 procent (Uppsala) som underkändes på AT-provet mellan 2007 och 2012.