Enligt landstingets egen analys är beslutet förknippat med en rad allvarliga arbetsmiljörisker.

Det handlar om bland annat ökad sjukskrivning bland personal, personalflykt, ökad belastning för den kvarvarande personalen, kompetensdränage och sämre rekryteringsmöjligheter. Man listar en rad åtgärder som ska minska dessa risker. Enligt Johnny Jonasson, inspektör vid Arbetsmiljöverkets Härnösandsdistrikt, är flera av dem formulerade på ett så pass övergripande plan att det är svårt att bedöma om de är tillräckliga.

– Man svarar att man ska flytta arbetsuppgifter till andra yrkesgrupper. Vi vill gärna veta vilka arbetsuppgifter, vem som utförde dem tidigare och hur man rustar till exempel sjuksköterskor som ska utföra sådant som läkare gjort hittills för dessa arbetsuppgifter.

En konsekvens som kan uppstå när hyrläkarna dras in är enligt Johnny Jonasson att patienter söker sig till akutmottagningen vid länssjukhuset i Östersund i stället för till vårdcentralerna.

– Vi kommer därför att begära att man gör en risk- och konsekvensbedömning för akutmottagningen kopplat till ökade patientströmmar där.

Landstinget ska redovisa en detaljerad åtgärdsplan den 28 maj. Först efter det kommer Arbetsmiljöverket att bedöma om man anser att åtgärderna räcker.