Satsningen har särskilt fokus på ett flertal läkarspecialiteter som allmänläkare och psykiatriker. Samtidigt finns en ambition att gradvis fasa ut beroendet av hyrläkare men utan att gå samma väg som grannlandstinget Jämtland, där ett stopp för hyrläkare inom primärvården införs under sommaren.

– Jag är positiv till det åtgärdspaket som landstinget kommit fram till. Min förhoppning är att det kombineras med satsningar på utbildningsläkare och framför allt med fokus på arbetsmiljön, där många yngre läkare i dag har för hög jourbelastning kvällar och helger som gör det svårt att förena karriär med familjeliv, säger Bo-Göran Widman, ordförande i Ångermanlands läkarförening.

De nya förmånerna innebär en samordning av personalpolitiken inom Västernorrlands läns landsting, där olika enheters system för att klara svårare rekrytering varierat tidigare.

Viktiga delar i »paketet« är ett lönetillägg på upp till 10 000 kronor per månad och studieersättning på maximalt 18 000 kronor per månad för vidareutbildning inom bristspecialiteter. 

Västernorrlands läns landsting erbjuder även pendlingsersättning med en fri hemresa per månad inom EU och EES. Landstingspersonal som medverkar till en extern rekrytering kan också belönas med upp till 40 000 kronor i bonus.

– Det blir ett enklare sy-stem än tidigare, och beslutsmandat för ersättningarna kommer att finnas hos förvaltnings- och vårdområdeschefer, säger landstingets HR-direktör Lena Thelin.

Knut Meidell, familjeläkare i Örnsköldsviks kommun och SFAM-representant i Västernorrland, tycker att åtgärderna är bra.

– Det är en bra helhet med en mix av rättigheter och skyldigheter, exempelvis krav på att arbeta kvar i organisationen minst tre år för att få ut studielön eller startbidrag. Ett förbättringsområde är att arbetsgivaren behöver bli tydligare med sin personalpolitik och vilka behov av olika yrkeskategorier som kommer att finnas på kortare och längre sikt. Det tror jag skulle underlätta rekryteringen och då är detta åtgärdspaket ett viktigt och bra steg i rätt riktning, säger Knut Meidell.