Allmänmedicin är den specialitet som har lägst antal fortbildningsdagar (i snitt 5,3) per år. En diskussion på SFAM:s kongress ägnades åt vad som ska kunna göras för att öka tiden för fortbildning.

Bland andra var barnläkaren Anders W Jonsson (C), ordförande i riksdagens socialutskott, inbjuden. 

– Kraven måste ställas utifrån att det är en patient­säkerhetsfråga. Ingenting annat. Reducerar man det till en rättighet för läkarna, då utgår arbetsgivaren från att man kan sköta det via justeringar i löneförhandlingarna.

Anders W Jonsson är positivt inställd till att styra upp fortbildning som en del av en framtida recertifiering av allmänläkare. Han jämförde med revisorer, vars auktorisation är reglerad av staten och måste förnyas vart femte år.

Anders W Jonsson menade dessutom att vägen framåt måste vandras tillsammans med de andra personalkategorierna, framför allt sjuksköterskorna, för att politiker och tjänstemän ska bli intresserade av frågan.

Läkarförbundet arbetar just nu med en tjänst som arbetsgivare i hela vården skulle kunna köpa från Lipus, »Fortbildning i dialog«, med genomgångar och kvalitativa utvärderingar av fortbildning för läkarna.

Men Anders W Jonsson var inte imponerad:

– Om jag som verksamhetschef blev erbjuden en sådan här inspektion för kanske 30 000 kronor, då skulle jag tänka på hur mycket fortbildning jag i stället skulle kunna köpa för de pengarna. Dessutom kanske det i första hand var arbetsterapeuterna eller sjukgymnasterna som behöver höja kompetensen. Man måste ha det perspektivet.