Det fanns ingen motkandidat, utan Heidi Stensmyren valdes om med acklamation. Valberedningen framhöll Heidi Stensmyrens förmåga att nätverka och knyta nya kontakter i sin plädering.
– Hon har ett stort förtroende bland samtliga läkare och bland beslutsfattare på vårt område, sa Lena Ekelius i valberedningen.

För att ersätta de två ledamöter i centralstyrelsen (CS) som avböjt omval hade valberedningen nominerat David Svaninger, ST-läkare från Ulricehamn och andre vice ordförande i Sveriges yngre läkares förenin, och Elin Ericsson, specialist i kirurgi och ordförande för Sörmlands läkarförening.

Ytterligare en kandidat nominerades från golvet, Evita Zoucas i Sjukhusläkarnas styrelse. Thomas Zilling, Sjukhusläkarnas ordförande, pekade på att Sjukhusläkarna med valberedningens förslag inte längre skulle vara representerad i CS.

– Det är ett bekymmer att en organisation som driver många tunga sjukvårdsfrågor inte har någon regelrätt kommunikation med centralstyrelsen.

Fullmäktige valde dock följa valberedningens rekommendation och välja David Svaninger och Elin Ericsson.

Samtidigt omvaldes fyra nuvarande ledamöter i centralstyrelsen: Thomas Brännström, Eva Engström, Johan Ljungberg och Staffan Henriksson.