Den årliga FoU-enkäten bland De forskande läkemedelsföretagen, LIF:s, medlemsföretag visar en fortsatt nedåtgående trend för den kliniska forskningen i Sverige. Såväl antalet studier, antalet patienter som antalet medverkande kliniker minskade mellan 2011 och 2012. Samtidigt ökar de totala investeringarna i klinisk forskning från 5,4 till 5,9 miljarder.

Orsaker till utvecklingen är enligt LIF bland annat mer omfattande protokoll för kliniska prövningar, vilket gör dem dyrare att genomföra, att många behandlingar blir mer skräddarsydda och därför inriktade på mindre patientgrupper samt den pressade situationen i sjukvården, som gör att läkare och sjuksköterskor har svårare att hitta tid för kliniska prövningar.