AT-läkaren Erik Ferry har tagit initiativ till den läkargrupp i Örnsköldsvik som vill få liv i frågan om bildandet av en norrländsk storregion. Foto: Fredrik  Mårtensson

– Vi tycker det är oroväckande att en storregion som skulle omfatta de fyra nordligaste landstingen inte längre verkar aktuell. En större region som ansvarar för hälso- och sjukvården i norra Sverige har en rad fördelar, säger Erik Ferry, som gör sin AT-tjänstgöring i Örnsköldsvik.

Politiska blockeringar har gjort att planerna på en storregion för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland lagts på is.

I stället har de fyra landstingen kommit olika långt i sitt arbete att bilda mindre regioner utifrån nuvarande länsgränser.

I ett upprop vill 17 läkare i Örnsköldsvik väcka liv i tanken om en storregion. Erik Ferry säger att han fått ett mycket starkt gensvar från kollegor när han tagit upp frågan.

– Det finns en konsensus här att nuvarande landstingsgränser ställer till problem för vården. Med bättre kommunikationer har Umeå och Örnsköldsvik växt ihop till en gemensam arbetsmarknad. Samtidigt är jag medveten om att en storregion kanske inte väcker lika positiva känslor i det som skulle bli ytterområden i en ny region, säger Erik Ferry.

– Jag tvivlar på att ansvariga politiker är medvetna om hur mycket onödigt merarbete som nuvarande landstingsgränser skapar, bland annat som en följd av olika journalsystem. Det är också förvånande hur lite av regiondebatten som handlat om hur personalen uppfattar situationen.

Örnsköldsviksläkarna vädjar nu till landstings- och kommunpolitiker i norra Sverige att tänka bortom det man uppfattar som regional prestige.

– Nuvarande gränser har delvis sin grund i en indelning från 1634. Så en anpassning till moderna förhållanden är definitivt på sin plats, säger Erik Ferry.

Erik Bergkvist, ordförande i styrelsen för region Västerbotten och anhängare till en storregion, välkomnar läkarnas initiativ.

– De lyfter fram väldigt goda sakargument. I grund och botten handlar detta om att en större region kan minska sjukvårdens administrativa kostnader med 300–500 miljoner kronor per år. Det är pengar som vi behöver frigöra för att inte minst förstärka den högspecialiserade vården, säger Erik Bergkvist.