En av årets stora frågor som Marie Wedin kommenterade var avtalsrörelsen. Den slutade i ett fyraårigt avtal, enligt vilket två av de fyra åren inte har centralt fastställda lönenivåer. De ska i stället för första gången förhandlas lokalt.

– Vår arbetsgivare har två år på sig att visa att sifferlöst funkar.

Om en annan fråga, patientens makt och rätt, bland annat i vilken mån patienten ska kunna se sin journal på nätet, sa hon:

– Det ska finnas en bra journal på nätet att förhålla sig till, men inget land i världen har det som i Uppsala, att man lägger ut allting.

Jämlik vård, att många sköra äldre inte får den vård de behöver, läkarbristen i primärvården och inte minst läkarrollen var andra frågor som Marie Wedin lyfte fram. Förbundets arbete med läkarrollen fick en särskild skjuts av DN-journalisten Maciej Zarembas artiklar i vintras.

– Och vi ska ha ett symposium med Zaremba i Almedalen. Inte för att han är en auktoritet på området, men han är duktig på att skriva, och han drar folk.

Så något fullständigt sommarlov blir det nu inte. Förutom Almedalen väntar också förhandlingar om pensionsavtalet.

Fullmäktigemötet hålls på Näringslivets hus i stockholm den 30 och 31 maj. Omkring 140 förtroendevalda från uppåt 40 delföreningar deltar. I eftermiddag pågår utskottsberedning av motioner och andra beslutspunkter. Fredagen avslutas med beslut i plenum, bland annat val av ledamöter till Centralstyrelsen.