Den oklara tolkningen av Patentdatalagens regler och svårigheterna att följa dess bestämmelser utan att det påverkar patientsäkerheten och utbildningskvaliteten har uppmärksammats på senare tid.

I den motion som fullmäktige biföll lyfte Sveriges yngre läkares förening upp tre områden där vårdanställda i dag rör sig i en juridisk gråzon: egen uppföljning, undervisning samt sammanhållen journalföring.

Sylfs Joakim Samuelsson, ST-läkare i gynekologi och obstetrik, illustrerade problemet:

– En vanlig fredag riskerar jag bryta jag mot samtliga tre punkter vi tar upp: Jag vill veta vad som hände med fru Andersson som jag satte in antibiotika på, får jag nästa dag titta i hennes journal? Får kandidaterna vara med när vi går rond? Och får jag som jour titta varför patienten har det här sertralinet, trots att det står sekretess överallt? Ja, ibland måste jag få det.

Centralstyrelsen skrev i sitt svar på motionen att vårdgivarna måste ta sitt ansvar och klargöra regelverket för personalen och i vissa fall bli bättre på att förklara varför personalen behöver ta del av journaldata utanför det traditionella patient–läkarmötet.