Samtidigt påpekar hon att det finns undanträngningseffekter till följd av kömiljarden som modellen inte kommer att kunna fånga.

– Det finns projekt där man säger man att patienterna själva ska beställa tid för återbesök, för att man ska klara vårdgarantin. En del patienter glömmer bort det, och det är en typ av undanträngning som man inte får tag på med den här modellen.

Även andra typer av undanträngning som läkarna i Läkarförbundets enkät lyfte fram förmår modellen inte upptäcka.

– En verksamhetschef kan gå in och rensa och säga att de här patienterna inte ska få återbesök för att vi inte har tid, eller att de ska ha återbesök i primärvården i stället.

Marie Wedin framhåller att varje gång man mäter något blir det intressant att förbättra just de sifforna. Därför är det viktigt att man mäter rätt sak.

– Även om man mäter återbesök finns det delar, till exempel utredningar, som man inte mäter. Vårt förslag är att man ska mäta hela den tid som vårdprocessen tar. Då får man se var flaskhalsarna finns.

 

Läs även: