Från den 1 juli får papperslösa vuxna samma rätt till subventionerad vård som asylsökande, det vill säga vård som inte kan anstå. Papperslösa barn får samma rätt till vård som andra barn i Sverige. Det föreskriver en ny lag, som antogs av riksdagen på onsdagen.

Lagen bygger på en uppgörelse mellan regeringen och Miljöpartiet, som egentligen hade velat ge också de vuxna papperslösa rätt till fullständig vård. Kompromissen innebär ändå ett steg framåt, skrev MPs migrationspolitiska talesperson Maria Ferm i en kommentar. Hon pekade också på att lagen ger möjlighet för enskilda landsting att gå före och erbjuda vård på lika villkor.

Lagförslaget har mött hård kritik från Läkarförbundet och en rad andra organisationer inom vården och civilsamhället. Man vänder sig emot att vuxna papperslösa bara ska erbjudas »vård som inte kan anstå«, och vill ge dem samma möjligheter till sjukvård som alla andra.

Lagen diskriminerar vårdbehövande papperslösa människor och strider mot flera internationella konventioner, skrev representanter för fem vårdyrkesorganisationer i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet några dagar före riksdagsbeslutet; undertecknarna företräder Läkarförbundet, Läkaresällskapet, Tandläkarförbundet, Vårdförbundet och Sjuksköterskeföreningen.