Elin Ericsson, född 1978, är specialist i kirurgi och verksam vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Hon är ordförande för Södermanlands läkarförening sedan 2012.

David Svaninger, född 1980, är ST-läkare vid en privat vårdcentral i Ulricehamn. Han är andre vice ordförande i Sylf samt styrelseledamot i Södra Älvsborgs läkarförening.

Valberedningen föreslår att Läkarförbundets förste vice ordförande, Heidi Stensmyren, väljs om för en ny tvåårsperiod. Man föreslår också omval för fyra andra CS-ledamöter vars mandat löper ut: Thomas Brännström, Eva Engström, Johan Ljungberg och Staffan Henriksson.

Ytterligare fyra kandidater har nominerats men inte kommit med på valberedningens lista. Bland dessa, som är valbara på fullmäktigemötet, finns Thomas Zilling, Sjukhusläkarnas ordförande, och Gunnar Sandberg, ordförande för Sveriges äldre läkare.

Två nuvarande ledamöter har avböjt omval till CS: Mikael Rolfs och Adina Welander.