Så sent som på tisdagen pekade allt på att parterna inte skulle lyckas komma överens utan medling. Knäckfrågan har varit den så kallade avrundningen för arbetad tid under jour och beredskap. SKL ville ta bort den, vilket Läkarförbundet motsatt sig. Enligt förbundets beräkning skulle en slopad avrundning innebära inkomstbortfall på upp till 15 procent för vissa medlemmar.

– Men det handlar också om synen på vårt arbete. Att få betalt minut för minut när man lämnar medicinska expertråd kvällar och helger, det tycker vi är motbjudande, säger Marie Wedin.

Sent på tisdagskvällen backade dock SKL och accepterade att avrundningen blir kvar. Därmed kunde avtalet sys ihop. Avtalet är fyraårigt och innebär 2,2 procent i lönehöjning i år och lika mycket 2014. För de två sista åren i avtalsperioden finns inga angivna nivåer, utan lönenivåerna ska förhandlas lokalt.

Att få sifferlösa avtal har länge varit ett önskemål från arbetsgivarna, medan Läkarförbundet har hållit emot. Tillämpningen av löneavtalet ska följas upp i ett partsgemensamt arbete.

– Det finns en skepsis mot sifferlösa avtal, inte minst från de stora sjukhusen. Men vi har sagt att okej, nu har de två år på sig att bevisa att det inte leder till sämre löneutveckling än för andra yrkesgrupper eller till stora skillnader mellan olika arbetsgivare, säger Marie Wedin.

 Man har också kommit överens om att avskaffa den centralt fastställda lägstalönen för medicinstuderande och läkare under provtjänstgöring från och med första april nästa år.

– Medicine studerandes förbund vill inte ha någon lägstalön eftersom det normerar nedåt. Samtidigt finns det läkare från länder utanför EU som kan behöva det skydd som lägstalönen ger. Vi tror ändå att normen gör mer skada än nytta och får försöka skydda de utländska läkarna på annat sätt, säger Marie Wedin.

En nyhet i avtalet är att villkoren för föräldraledighet förbättrats genom att den tid man får tillägg till föräldrapengen på 10 procent utökats från 150 till 180 dagar. Parterna har också kommit överens om att fortsätta diskutera hur läkarnas fortbildning kan säkras.