Under en heldag kunde 400 personer ta del av läkarkollegors karriärval. 

Foto: Ann Eriksson

Karriärmässan, som arran-ge-rades av Läkarförbundet och Läkartidningen, kan ses som en fortsättning på de karriärkvällar som de senaste åren anordnats runt om i landet. Under en hel dag, på Hotel Rival i Stockholm, fick deltagarna lyssna till läkare som berättade om sina karriärval och vart de fört dem: till chefskap på sjukhus eller myndigheter, till forskning, egenföretagande eller utlandstjänst.

Deltagarantalet i den första Karriärmässan blev högt, omkring 400 personer. Och det var inte bara personer i början av karriären: cirka 40 procent av deltagarna var specialistläkare. Näst största kategori var ST-läkare, därefter AT-läkare och medicinstudenter.

– En mycket lyckad mässa, kommenterade Läkarförbundets vd Håkan Wittgren. Uppenbart är sådana här arenor något som våra medlemmar efterfrågar.

Är man läkare kan karriären se ut på många olika sätt. Johanna Adami kallar sig själv »akutläkaren som blev byråkrat«. Som chef för avdelningen Hälsa på Vinnova hanterar hon anslag på cirka 700 miljoner kronor per år, som ska fördelas till medi-cinska innovationsprojekt.

– Innovationer som pace-makern, strålkniven och Losec ligger till grund för dagens välfärdssamhälle, sade hon. Alla dessa har tagits fram i samverkan mellan samhälle, forskare och företag. Det är i den andan vi arbetar.

Att hon kommit dit hon är förklarade hon med något slags blandning av slumpen och medvetna val. Men hon rekommenderade alla att tänka efter vad man vill själv, och att prioritera. Risken med att pröva något nytt är inte så stor, framhöll hon:

– Det finns inte någon arbetslöshet bland läkare i Sverige.

Allmänmedicinaren Johan Brun växlade spår i medelåldern. Efter 25 år som kliniker, större delen av tiden på vårdcentral, tackade han ja till ett anbud från AstraZeneca. I dag är han medicinsk direktör på Pfizer, en roll han betecknar som »företagets medicinska samvete«, och ett arbete han trivs med:

– Lycka ska vara drivkraften i karriären.

Charlotte Barouma, allmänmedicinare och klinikchef för privata Wästerläkarna i Göteborg, uttryckte det lite annorlunda:

– Karriär är när man orkar eller får möjlighet att förverkliga det man är bra på.

På Karriärmässan diskuterade hon att starta och driva egen verksamhet med två kollegor, som också har stor erfarenhet av detta. Gemensamt för alla är att de ville ha mer att säga till om.

– Vi ville bestämma själva, förklarade allmänmedicinaren Mikael Stolt när han berättade varför han och fem kollegor på 1990-talet startade en privat vårdcentral i Stockholm. En vårdcentral ska inte vara större än att hela personalen kan träffas och ha möten i ett rum.

Pengarna är mindre viktiga, sade gynekologen Håkan Baehrendtz, som bland annat var medgrundare till vårdkoncernen Proxima:

– Att bli rik stod långt ner på listan. Viktigare var att vi var trötta på att jobba i en stel, byråkratisk organisation.