Jämtlands läns landsting hoppas att hyrläkarstoppet, som i första hand gäller till årsskiftet, ska spara tio miljoner kronor.

I en intervju på landstingets webbplats flaggar primärvårdschefen Olle Christmansson för att någon hälsocentral kan behöva stängas och att trycket på akutmottagningen vid Östersunds sjukhus kommer att öka när möjligheterna att få träffa en distriktsläkare försämras.

Efter beslutet har minst fem distriktsläkare i Östersund lämnat in uppsägningar eller ansökningar om tjänstledighet.

– Det är inte ett helt orealistiskt men mycket dystert scenario att landstinget i höst tvingas upphäva beslutet och då anlita ännu fler hyrläkare när ordinarie läkare hunnit lämna organisationen. Vi står inför en kaotisk sommar och att genomföra en sådan här åtgärd i början av sommarperioden är extra allvarligt, tycker Sara Sehlstedt, ordförande  i Jämtlands läns läkarförening.

Beslutet gäller landstingets hälsocentraler i Östersunds kommun, men innehåller även en skrivning om ökad restriktivitet att anlita hyrläkare i övriga delar av Jämtland.