Socialstyrelsen har kartlagt väntetiderna för vuxna patienter på landets akutmottagningar under första halvåret 2012. Ett genomsnittligt besök på en akutmottagning på något av sjukhusen i Norrbotten tog 2 timmar och 10 minuter, medan en genomsnittlig totaltid i Uppsala läns landsting låg på 3 timmar och 40 minuter. 

De flesta landsting har själva satt upp målet att mellan 75 och 90 procent av patienterna maximalt ska behöva vistas 4 timmar på akutmottagningen. I Uppsala uppnåddes den nivån för 56 procent av patienterna, medan 83 respektive 85 procent av patienterna i Norrbotten och Kalmar var klara på akutmottagningen efter 3 timmar.

Även tiden fram till att patienten blir bedömd av läkare varierar. Vid S:t Görans sjukhus i Stockholm och vid sjukhusen i Norrbotten läkarbedömdes patienterna efter i genomsnitt en knapp halvtimme, medan det i Jämtland, Västra Götaland och Uppsala läns landsting tog mer än dubbelt så lång tid. Allra längst snitt-tid till läkarbedömning hade Södersjukhuset i Stockholm med 1 timme och 39 minuter.