I april i år lämnade huvudskyddsombuden vid de fyra stora fackliga organisationerna inom Skånes primärvård in en gemensam anmälan till Arbetsmiljöverket. I anmälan riktades hård kritik mot PMO, det nya elektroniska journalsystem började införas i vintras, och som under året ska införas på alla vårdcentraler i Skåne (se LT nr 16 och 17-18/2013).

– PMO är en ergonomisk katastrof, sade Per Nordlund, huvudskyddsombud för Malmö Läkareförening och regionalt skyddsombud, när anmälan lämnades in. Tillsammans med de andra undertecknarna, huvudskyddsombuden för Kommunal, Vision och Vårdförbundet, hävdade han att PMO skapar så stora arbetsmiljöproblem att man måste stoppa införandet, och gå tillbaka till de gamla journalsystemen.

Nu har Arbetsmiljöverket kommit med sitt svar. Verket överväger att besluta om ett så kallat föreläggande mot Region Skåne. Detta innehåller bland annat krav på att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna för ohälsa, och utifrån detta göra en detaljerad handlingsplan. Både skyddsombuden och företagshälsovården ska medverka i arbetet.

Före den 26 juni vill Arbetsmiljöverket få in synpunkter på detta från Region Skåne. Därefter fattar verket beslut.

– Min första tanke när jag läste skrivelsen var att det är »ord och inga visor«, säger Per Nordlund i dag. Arbetsmiljöverket har tagit vår kritik på allvar, och det är en mycket skarp skrivelse. Vi känner ett starkt stöd från Arbetsmiljöverket.

– Det är särskilt glädjande att vi har fått gehör i en IT-fråga. Vi har haft så mycket problem med IT-system. Men IT har på något sätt svävat fritt, med sina egna regler.

För att kunna nå så här långt har skyddsombuden dragit tillbaka sina mest militanta krav, att stoppa införandet av PMO och gå tillbaka till de gamla journalsystemen. Detta var inte möjligt eftersom regionen målat in sig i ett hörn där övrig journalsystem var uppsagda, säger Per Nordlund, och tillägger att det nu gäller att se framåt och få en så bra lösning som möjligt.

Även Benny Ståhlberg, primärvårdschef för Region Skåne, vill se det hela positivt:

– Arbetsmiljöverket har visat allvaret i situationen. De har satt press på oss, och på leverantören. Nu letar vi efter åtgärder, och vi har redan ett klart bättre system än i våras.

Tidplanen för införandet av PMO kommer dock inte att ändras, säger han. Just nu har drygt hälften av alla skånska vårdcentraler det nya journalsystemet, och enligt planen ska det finnas överallt till den 30 november.

Den hårdaste kritiken i Arbetsmiljöverkets skrivelse är att primärvården och Region Skåne inte gjorde någon bedömning av vilka arbetsmiljörisker som det nya systemet kunde medföra – trots att det finns en rutin som säger, att sådana riskbedömningar alltid ska göras när man planerar förändringar.

– Frågan ligger inte hos mig utan hos koncernledningen, säger Benny Ståhlberg, men tillägger att han ändå inte vill ducka för frågan:

– Kritiken är relevant.